اعضای کمیسیون

Sayed Ikram Afzali

آقای سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و همچنان رییس اجرایی نهاد دیدبان شفافیت افغانستان که یک موسسه داخلی و برای محو فساد اداری از مجرای دادخواهی، تحقیق و دیدبانی مبارزه میکند، میباشد. آقای افضلی در حوزه حکومت داری دموکراتیک با تمرکز ویژه بالای جامعه مدنی و محو فساد اداری برای یک دهه کارکرده است. وی از سال ۲۰۰۵ م بدینسو با جامعه مدنی و رسانه های موجود در افغانستان کار میکند.

آقای افضلی برای تقنین قانون دسترسی به اطلاعات یک دادخواه قوی بوده و نقش کلیدی را با سایر همکاران خویش در اداره دیدبان شفافیت بازی کرده است. وی از پروژه های مختلف نهاد های ملی و بین المللی که در راستای تحقیق پالیسی، حکومت داری خوب و محو فساد اداری بوده مدیریت و نظارت کرده است. وی در موقف های مختلف چون هماهنگ کننده مرکز پالیسی و انکشاف بشری، متخصص پروژه برنامه انکشافی سازمان ملل و مدیر جامعه مدنی اداره عامه برنامه انکشافی سازمان ملل در پروژه شفافیت نیز ایفای وظیفه کرده است. آقای افضلی در حال اختتام کارشناسی ارشد در رشته مدیریت عامه از دانشگاه علوم سیاسی و اقتصاد لندن بوده و همچنان کارشناسی خویش را در رشته مدیریت عامه و علوم سیاسی دانشگاه امریکایی- افغانستان تکمیل نموده است.


بهادری

آقای عین الدین بهادری، معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات ، مشاور حقوقی کمیته خبر نگاران افغان ورئیس دار الانشای اتحادیه حقوقدانان افغانستان که در عرصه دفاع از حقوق ژورنالیستان ، اصلاحات قوانین ، حاکمیت قانون و مسایل حقوق بشری فعالیت دارد می باشد.
آقای بهادری از سال 2008 بدینسو به حیث وکیل مدافع و مشاور حقوقی در نهاد های مختلف  ملی و بین المللی فعالیت داشته که درعرصه های حاکمیت قانون ، دسترسی به عدالت و اصلاحات قوانین دادخواهی نموده است. آقای بهادری به حیث مساعد حقوق در وزارت عدلیه ، مدیرپروژه آگاهی و مساعدت حقوقی بانک جهانی در وزارت عدلیه ، مشاور حقوقی ای ان ایل، مسئول شبکه حقوق دانان جوان افغانستان در دفتر گلوبل رایتس و مشاور حقوقی کمیته خبر نگاران افغان نیز اجرا وظیفه  نموده است. ایشان لیسانس حقوق را از دانشگاه البیرونی، دوره تخصصی را در پرنسیپ های حقوق از دانشگاه تورویرگاته شهر روم کشور ایتالیا و همچنان کارشناسی ارشد خویش را در رشته پالیسی و اداره عامه برنامه دانشگاه ماساچوست واقع  پوهنتون  کابل به پایان رسانیده است.


nuristani

خانم حوا علم نورستانی از طرف رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضوشورای عالی صلح انتخاب شد.خانم نورستانی سابق عضو شورای ملی بود، که بعدآ در شورای ملی منشی کمیسیون روابط بین اللملی تعین شد. خانم نورستانی از لیسه عالی الایی در ولایت ننگرهار فارغ گردیده. خانم نورستانی اول از پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار فارغ گردیده بعدآ پوهنځی حقوق پوهنتون کابل را به پایان رسانیده همچنان ماستری خود را در روابط بین المللی گرفته است.پیش ازاینکه خانم نورستانی به صفت رییس مطبوعات  وزارت امور زنان وظیفه اجرا نماید در وزارت  امور سرحدات و قبایل خبرنگار مجله جرگه در بخش کلتوری و مسایل قومی بودند.خانم نورستان از دوران مکتب یک فعال سیاسی بوده. پیش از اینکه که خانم نورستانی سازمان غیردولتی  (NGO) را برای خدمات زنان او جوانان افغانستان ایجاد نماید، در زمان طالبان در سازمانهای مختلف بین المللی مانند پاملرنه ، کشن UNHABITAT, CARE, WFP, WHO  برای زنان و اطفال به طور مخفیانه خدمت مینمود.

خانم نورستانی صدای اعتماد، عدالت نیژادی، حقوق بشر، وحدت ملی، صلح و همبستگی ملی میباشد.از سال ۲۰۱۵ به این طرف خانم نورستانی به سطح وزارت  در کنفرانس های مختلف ملی و بین المللی درمورد امور زنان، حقوق بشر و روابط خارجه سخنرانی کرده که از ان جمله یکی در کنفرانس قزاکستان و دیگر اش در لویه جرگه بود.

خانم نورستان در طول عمر به رزا خودش رزا کارنه برای مردم و جامعه برای استقرار صلح اجندای جرگه های صلح را به پیش برده.

خانم نورستانی در رسانه های نیز یک شخصیت برازنده بود وی  از دوران مکتب گرداننده برنامه های  تلویزیون ملی و رادیو افغانستان بود و همچنان مدیرمسول مجله میرمن بود


Danish KAROKHEL

دانش کروخيل فرزند مرحوم عبدالمنان؛ به تاريخ ٢٦ ثور سال ١٣٥٥ خورشيدى، مصادف با ١٥ ماه مى سال ١٩٧٦ ميلادى، در قريۀ چنار ولسوالى خاک جبار ولايت کابل متولد گرديد و در سال ٢٠٠٤ ميلادى، رياست آژانس خبرى پژوک را برعهده گرفت، وی از ٢٠٠٢ تا ۲٠٠۴ ميلادى به حيث کارمند در انستيتيوت گزارشدهى جنگ و صلح در کابل ايفاى وظيفه کرده است؛ و در زمان حاکميت طالبان، به حيث گزارشگر تلويزيون ان بى سى در کابل، براى روزنامه ها و جرايد  خارجی چون دان، جنگ، هيرالد و وحدت گزارش تهيه ميکرد.

موصوف در مورد وضعيت ژورناليزم افغانستان، کتابى به نام “مسلکى خبريالى”و با دو همکاران خویش کتاب دیگر کتاب بنام ” رهنماى ژورناليستان ” را تهيه و تالیف کرده است.

دانش کروخيل، جايزۀ بين المللى آزادى رسانه ها را در سال ٢٠٠٨ ميلادى توسط کميتۀ دفاع ژورناليستان( CPJ) ، در سال ٢٠۱۲ ميلادى،  ايوارد “خبرنگار موفق دهه” را از سوى اتحاديۀ رسانه هاى آسياى جنوبى (سفما) و سفارت کانادا به دست آورد و به تاريخ سوم مى سال ٢٠١٤ ميلادى، نام وی  در ليست صد قهرمان معلومات رسانى جهان  توسط اتحاديۀ خبرنگاران بى سرحد(RSF) شامل کرد و زندگ
ينامه اش از سوى اين اداره به نشر رسيد.


 

Fahim DASHTI

محمد فهیم دشتی / ولایت پنجشیر-۱۹۷۲: فارغ التحصیل صنف دوازدهم لیسه عالی استقلال (که توسط کشور دوست فرانسه تاسیس گردیده) در سال ۱۹۹۰م بوده، و همچنان از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در سال 1991 فارغ گردیده است. آقای دشتی به صفت خبرنگار هفته نامه کابل، توسط شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور موظف گردیده ، که مرحوم در سال ۱۹۹۳ این هفته نامه را خود بنیان گذاری کرده بود. هفته نامه کابل بعد از اینکه چند مقاله انتقاد آمیز نوشته آقای دشتی را نشر کرد، در جنوری ۱۹۹۶ توسط حکومت مجاهدین از نشر بازماند. آقای دشتی از ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ مسوول مطبوعات مقاومت که تحت رهبری احمدشاه مسعود و علیه طالبان انتشارات داشت، ایفای وظیفه نمود، همچنان ایشان یکی از دو شاهدان عینی شهادت احمد شاه مسعود است. آقای دشتی نشر هفته نامه کابل را در ماه جنوری ۲۰۰۲ دوباره آغاز کرده که به عنوان اولین انتشارات مستقل بعد از سقوط طالبان شناخته شد. هتفه نامه کابل در ماه مارچ ۲۰۱۱ بنابر دلایل مالی و تصامیم سیاسی شرکت های تجاری و نشراتی، مسدود گردید. فعلآ آقای دشتی رییس آژانس تصویری آینه و همچنان رییس اجرایی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان است.


Noor Wali Khan NOOR

محترم نورولی خان نور در سال ۱۳۵۶هـ ش تولد گردیده، در سال 1381هـ ش، سند لسانس خویش را از پوهنتون پشاور در بخش جامعه شناسی و مطالعات سیاسی به دست آورده و ماستری خویش را در بخش پالیسی های اتحادیه اروپا و مدیریت بحران ها در کشور ایتالیا تکمیل کرده است. ایشان پنج سال در پاکستان با ادارات سازمان ملل متحد IRC, UNHCR, WHO کار نموده و به مدت سه سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وظیفه انجام نموده است. موصوف از سال 1387 تا اکنون دیپلومات وزارت امور خارجه می باشد. وی سه سال به صفت مدیر مسوول ماهنامۀ ستوری (ارگان نشراتی سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان) ایفای وظیفه نموده و در سال 1389 الی 1392 هـ ش در سفارت افغانی مقیم روم/ایتالیا به صفت مسئوول امور سیاسی و اقتصادی سفارت کبرای ج.ا.ا و همچنان نماینده ج.ا.ا در ادارات IFAD, FAO , WFP سازمان ملل متحد در روم، وظیفه انجام کرده است.

گفتنیست در جریان پانزده سال گذشته، وی غرض فراگرفتن کورس های کوتاه مدت و درازمدت مسلکی سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک، روابط بین المللی و اداره و مدیریت و همچنان اشتراک در سیمینارها و کنفرانس های بین المللی به کشورهای اروپایی، فدراتیف روسیه، چین، ترکیه، مصر، هند، ایران و کشورهای آسیای میانه سفرهای رسمی انجام نموده است. وی طی بیست سال گذشته، ده ها مقالات و نوشته های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مطبوعات و رسانه های چاپی کشور نوشته و در عرصه سیاست، دیپلوماسی و روابط بین المللی چندین کتاب تحریر نموده و به چاپ رسانیده است. موصوف در جریان انتخابات داخلی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، ماه سرطان 1394هـ ش، به صفت منشی کمیسیون یادشده انتخاب گردید.


 

Abdul Shokor DADRAS

عبدالشکور داد رس فرزند محمد الف خان در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی در شنډنډ ولایت هرات به دنیا امده در سال ۱۳۵۲از لیسه عالی ابن سینا کابل  فارغ گردیده در سال ۱۳۵۷ از پوهنځی حقوق پوهنتون کابل فارغت حاصل کرده از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ به حیث څارنوال در لوی څارنوالی افغانستان ایفای وظیفه نموده  و از ۱۳۸۴ تابه حال به حیث وکیل مدافیع وظیفه خویش را به پیش میبرد وهمچنان به صفت معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان خدمت مینماید.

نام برده برعلاوه تحصیلات مسلکی خویش به خاطر مطالعات بیشتر از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ در کشور ازبکستان بسربرده و به همین هدف به کشورهای هندوستان،پاکستان و ارجنتاین نیز سفرهای علمی داشتند.


 

Najiba MORAM

نجیبه مرام فرزند حاجی محمد گل مرام به تاریخ اول آگست ۱۹۶۲ در ولایت ننگرهار تولد گردیده است، و در سال ۱۹۸۳ از پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل فارغ گردیده و منحیث کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه مینماید. در سال ۱۹۸۷ دیپلوم ژورنالیزم را از پوهنتون جواهر لعل نهرو در هندوستان بدست آورد. در سال ۲۰۰۲ بحیث معاون آژانس باختر ایفای وظیفه نموده و در سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۵ م بحیث رییس مرکز بین المللی مطبوعات ایفای وظیفه نمود. در سال ۲۰۱۰ بحیث معاون آژانس باختر و در سال ۲۰۱۱ بحیث معاون و بعدآ بحیث سرپرست روزنامه کابل تایمز ایفا وظیفه نموده و از سال ۲۰۱۴ بد ینسو بحیث رییس نشرات و ارتباط عامه ایفای وظیفه مینماید. ایشان موسس و رییس شبکه رادیو مرام در ولایت ننگرهار نیز میباشد.


آقای عزیز فیضی  رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تعلیمات ابتدایی  خویش را در لیسه عالی خالد بن ولید میدان شهر، لیسه عالی نادریه کابل و لیسه عالی رستم خیل میدان شهر به پایان رساند.

سند لیسانس خویش  را  در شته حقوق وعلوم سیاسی، سند ماستری خویش را در رشته حقوق خصوصی به دست آورده است.

موصوف در موسسه ودان به حیث ترینر به مدت 14 ماه ایفا وظیفه کرده است و بعداً از سال 2011 تا 2014 در پست های مختلف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، مسئول بخش انسجام قوانین وقرارداها اتاق تجارت وصنایع افغانستان انجام وظیفه نموده است.


Hamed Fazliسلطان احمد فضلی نماینده ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان!

 

 

 

 


 

محمد قیوم ابراهیمی فرزند عبدالرزاق ابراهیمی از ولایت پروان-ـ ولسوالی سرخ پارسا مربوط دره ترکمن میباشد. نامبرده تحصیلات ابتدایه را درکابل سپری نموده ـ سند بکلوریای خویش را از پشاور اخذ نمود. ابراهیمی لسانس اش را در رشته اقتصاد ـ علوم سیاسی و مدیریت عامه از دانشگاه نظام ـ عثمانیه شهر حیدرآباد هندوستان بدست آورد و بعد از آن ـ فوق لسانس اش را در رشته مدیریت تجارت از انگلستان دریافت نمود.

ابراهیمی ـ برعلاوه تحصیلات فوق الذکر ـ چندین دیپلوم و سرتیفیکت دیگر نیز دارا میباشد؛ دیپلوم در روابط بشری و رشد شخصیت ـ رویش کمیت در اقتصاد ـ سرتیفیکت های ژورنالیزم ـ زبان انگلسی ـ هاردویر و سافتویر کمپیوتر و ده ها تقدیر نامه داخلی و خارجی دریافت کرده اند.

اکنون ابراهیمی عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات میباشد و نیز ایشان رییس موسسه ندای جوانان افغان ـ رییس کانون نو اندیشان ـ عضو شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان و مدیر مسول مجله شورای جوانان دره ترکمن میباشد.

ابراهیمی گوینده خبر به زبان انگلسی در شبکه جهانی تلویزیون جوان بوده ـ پروگرام منجر در موسسه همبستگی و بیشتر از پنچ سال استاد زبان انگلسی و پروگرام های کمپیوتری بوده. ابراهیمی به حیث معاون شرکت مشورتی یونیورسل بوده که تعداد از افغانها را به هند و انگلستان برای فراگیری تحصیلات عالی رهنمایی نموده که در نهایت ایشان در شرکت های گوناگون با انجنیران امریکای برای بازسازی افغانستان فعالیت داشته؛ که باعث تقدیر و تمجید گردیده اند. ابراهیمی در کشورهای چون پاکستان ـ ایران ـ امارات متحد عرب ـ هندوستان و انگستان سفرهای کوتاه مدت و درازمدت اکادمیک و غیر اکادمیک داشته که حالا از علوم و تجارب خوبی برخوردار اند تا برای بهبود کشورش از آنها استفاده نماید.