آدرس، شمارۀ تماس و ایمیل آدرس کمیسیون

0
422

شماره های تماس : بخش آگاهی عامه: ۰۷۸۶۲۰۷۹۸۰ بخش اداری: ۰۷۸۷۷۶۰۷۸۸

ایمیل آدرس: info@ocai.af

آدرس:کابل سالنگ وات، چهارراهی صدارت، محوطۀ آرشیف ملی.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY