اعلان کاریابی – اطلاعیۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ

0
116

اطلاعيه وزارت اطلاعات وفرهنگ!
به اساس حكم مواد 18/19/20و22 قانون دسترسي به اطلاعات قرار است پنج تن از اعضاي كميسیون دسترسي به اطلاعات از طريق روند رقابت آزاد انتخاب گردد.
كميته گزينش به منظور تعيين اعضاي كميسيون مذكور به تركيب 7 نفرنماينده ايجاد گرديده است.
شرايط عضويت دركميسيون:
1- تابعيت جمهوري اسلامي افغانستان
2- تكميل سن 30 سالكي
3- حداقل داراي سند تحصيلي ليسانس
4- به جرم جنايت و جرايم فساد اداري و ضد بشري محكوم نشده باشد
5- پنج سال تجريه كاري مرتبط داشته باشد
6- داراي شهرت نيك باشد.
7- متصدي عهده هاي انتخابي يا انتصابي دولتي نباشد.
8- عضويت حزب سياسي را نداشته باشد.
واجدين شرايط ميتواند خلص سوانح و اسناد  مکمل شان را ازتاريخ اول الي پانزدهم ميزان به آدرس سكرتريت كميته گزينش منزل چهارم وزارت اطلاعات وفرهنگ ارسال بدارند. متقاضیان بعد از خانه پری فورم ,آن را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند :
access2info.sc@gmail.com

فورم ذیل را نیز خانه پوری نمایید

فورم درخواستی

لطفا دستور العمل ذیل را بخوانید و اطلاعات لازم را دقیقا وارد نمایید.

شما می توانید تایپ نمایید یا با قلم بنویسید.

  1. 1. معلومات شخصی
  نام پدر:   اسم و تخلص:
  محل سکونت:   محل تولد:
  سن فعلی:   تاریخ تولد:
  شماره تلفون:   جنسیت:
ایمیل آدرس:
  1. سوابق تحصیلی
نتیجه موضوع درجه تحصیل سال ختم تحصیل کشور مکتب/ دانشگاه سند تحصیلی
          بلکوریا
          لیسانس
          ماستری
          دکتورا
          سایر
  1. سوابق کاری

الف: شروع از آخرین تجربه

اندازه معاش الی تاریخ از تاریخ نام اداره موقف
         
مهم ترین مسوولیت ها، بیشتر از 5 مورد نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: ادامه

اندازه معاش الی تاریخ از تاریخ نام اداره موقف
         
مهم ترین مسوولیت ها، بیشتر از 5 مورد نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

ج: ادامه

اندازه معاش الی تاریخ             از تاریخ نام اداره موقف
         
مهم ترین مسوولیت ها، بیشتر از 5 مورد نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

د: ادامه

اندازه معاش الی تاریخ از تاریخ نام اداره موقف
         
مهم ترین مسوولیت ها، بیشتر از 5 مورد نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

  1. توانایی های ارتباطات

الف: زبان ها

تایپ نمودن صحبت کردن نوشتن خواندن زبان ها
        فارسی
        پشتو
        انگلیسی
         
       

ب: کمپیوتر

  ویندوز
  آفیس
  تایپ
  انترنت
  1. منابع معلوماتی (مشخصات از دو نفر آخرین رئیس یا آمر مستقیم)
نوع ارتباط ایمیل آدرس شماره تماس آدرس وظیفه اسم
           
           
  1. معلومات در مورد عضویت در احزاب سیاسی
بیشتر از سه سطر نباشد.

 

 

 

 

 

 

  1. معلومات در مورد تابعیت دومی یا اقامت دایمی
بیشتر از دو سطر نباشد.

 

 

 

 

 

  1. معلومات در مورد ارتکاب جرایم
محکومیت به جنایت، جرایم ضد بشری، فساد اداری یا حرمان از حقوق مدنی (در صورت سپری شدن میعاد محکومیت شامل مرور زمان اعاده حیثیت قانونی یا قضایی شده اید یا خیر؟)

 

 

 

 

 

 

  1. معلومات تکمیلی

مشخصات سه نفر از اشخاصی که با شما قرابت نداشته ولی از شخصیت و خصوصیات شما آشنایی داشته باشد را بنویسید.

شغل/وظیفه آدرس شهرت
     
     
     

 تصدیق می‌دارم معلوماتیکه فوقا از جانب بنده ارایه گردیده است صحیح بوده و از ارایه معلومات نادرست مسوول می‌باشم.

امضا ………………………………….

نوت: لطفا کاپی تذکره خویش را نیز ضمیمه نمایید.

یاد داشت:
الف:وظايف عمده كميسيون:
1- نظارت از روند دسترسي به اطلاعات از ادارات و چگونگي ارائه آن.
2- بررسي شكايات متقاضيان.
3- مطالبه اسناد از مراجع مسوول اطلاع رساني ادارات در صورت ضرورت.
4- ارايه مسوده هاي لازم به متقاضيان و ادارات.
5- ارزيابي گزارش مراجع مسوول اطلاع رساني ادارات.
6- ارايه گزارش سالانه فعاليت هاي كميسيون به رييس جمهور و مجلس شوراي ملي و نشرآن.
7- تقويت فرهنگ اطلاع رساني در كشور از طريق تدوير برنامه هاي آموزشي .
8- بلند بردن اگاهي عامه درمورد فعاليت هاي كميسيون.
9- نشر تصاميم كميسيون.
10- نظارت از چگونگي تطبيق احكام اين قانون.
11- تصويب لوايح و طرزالعمل هاي مربوطه
12- وضع حداقل معيار ها درمورد چگونگي تنظيم اطلاعات از جانب ادارات.
13- انجام سايروظايف مندرج اين قانون.
(ب): متقاضيان ميتوانند قانون دسترسي به اطلاعات را از سايت كميسيون متذكره بدست آورند

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY