برنامه آگاهی دهی در ادارۀ عالی تفتیش

0
366

به اساس پلان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، برنامۀ آگاهی دهی DSC_7268برای مسئولین و کارمندان ادارۀ عالی تفتیش به تاریخ ۲۷ عقرب در مقر این اداره تدویر یافت.

این برنامه که به هدف آگاهی دهی در مورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، در آن به شمول معاون ادارۀ عالی تفتیش، حدود ۵۰ تن از کارمندان این اداره اشتراک ورزیده بودن.

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری، ادارۀ عالی تفتیش در سخنرانی خویDSC_7275ش ضمن اظهار سپاس از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از بابت تدویر این برنامه و همکاری های قبلی بین این دو اداره، دسترسی به اطلاعات را یکی از شاخصه های مهم دموکراسی عنوان نموده افزود: از اینکه دسترسی به اطلاعات زمینۀ شفافیت و نظارت مردمی را فراهم می سازد، بناءً ادارۀ عالی تفتیش متعهد به ارایۀ اطلاعات به اساس احکام قانون می باشد.

سپس ولی الله مصباح به نمایندگی از کمیسیون در مورد اهمیت حق دسترسی بهDSC_7287 اطلاعات صحبت نموده و تمام مواد قانون را از طریق ارایۀ پرزنتیشن به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نمود.

برنامه با جمع آوری نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان و ارایه جواب به سوالات شان خاتمه یافت.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY