برنامه اگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات در وزارت دفاع ملی

0
863

به منظور تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۱۸ عقرب برنامه اگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات به مسئولین بلند رتبه کارمندان و افسران وزارت دفاع ملی تدویر یافت.

در این برنامه که به هدف ارایه معلومات در مورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود،  حدود ۱۰۰ زن و مرد به شمول مقامات بلند رتبه، جنرالان و افسران از قطعات مختلف وزارت دفاع ملی اشتراک ورزیده بودند.dsc_9684

جنرال دولت وزیر سخنگوی و رئیس روابط ستراتیژیک و امور عامهٔ وزارت دفاع ملی ضمن اظهار سپاس از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، طی بیانیهٔ خویش در مورد اهمیت دسترسی به اطلاعات و سهولت های که وزارت دفاع در زمینه فراهم نموده صحبت نموده و افزود که ما با همه امکانات در دست داشته تلاش می نمایم در حدود احکام این قانون اطلاعات در دسترس مقاضیان قرار دهیم.

سپس سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات سخنرانی نموده و طی سخنانش به صلاحیت های کمیسیون، شیوه های معمول اطلاع رسانی در کشور های جهان و مؤلفه های حکومتداری خوب، روشنی انداخت و پلان های آینده کمیسیون را به منظور تسهیل روند دسترسی به اطلاعات به مفصل تشریح نمود.dsc_9678

در ادامه عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، روی موضوعات مهم قانون دسترسی به اطلاعات صحبت های همه جانبه نموده و اهمیت و ارزشمندی این حق را به طور مفصل تشریح نمود.

بعداً فهیم دشتی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات طی سخنان کوتاه در خطاب به مسئولین وزارت دفاع ملی اظهار داشت که: هر کدام شما به عنوان اتباع این کشور حق دارید تقاضای اطلاعات نمایید حتی از ارگان که در آن مصروف وظیفه هستید.

در اخیر برنامه، به سوالات اشتراک کنندگان به طور اشتراکی از طرف رهبری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، جواب های مقنع ارایه شد.dsc_9796

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY