برگزاری انتخابات سالانۀ کمیسیون به منظور انتخاب اعضای رهبری

0
378

اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۱۰ میزان ۱۳۹۶ طی جلسۀ نوبتی ضمن بحث روی موضوعات مختلف، انتخابات سالانۀ کمیسیون را نیز تدویر نمودند.

در این انتخابات که ۱۲ از اعضای کمیسیون اشتراک داشتند، به اساس پروسه رای دهی شفاف به رئیس جدید، معاون جدید و منشی جدید رای دادند.all in

در نتیجه حوا علم نورستانی به حیث رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، سید اکرام افضلی به حیث معاون و عطاء محمد یاری به حیث منشی کمیسیون انتخاب شدند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY