برگزاری برنامه آگاهی دهی در انستیتیوت علوم طبی ابو علی سینا بلخی

0
813

ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات از جمله وظایف اساسی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بوده و به همین منظور، اینبار برنامهٔ آگاهی دهی را به مسوولین و محصلین انستیتیوت علوم طبی ابو علی سینا بلخی به تاریخ ۲۴ عقرب تدویر نمود.

داکتر سید عربشاه عربشاهی رئیس انستیتیوت مذکور، در سخنان افتتاحیهٔ خویش با اشاره به مزیت های دسترسی به اطلاعات یاد آوری نمود که: نظر به احکام قانون دسترسی به اطلاعات ما حق داریم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم و با استفاده از این حق به تمام نا بسامانی های که در بخش های اجتماعی و سیاسی دامن گیر جامعه ماست، خاتمه بخشیم و زمینهٔ انکشاف سالم را در این عرصه ها به میان آوریم.

سپس ولی الله مصباح مسوول بخش آگاهی عامهٔ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، طی پرزنتیشنی تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات را به طور مفصل تشریح نموده و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ ارایه نمود.dsc_9964

در اخیر سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلات روی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، بخصوص در بخش های مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و حسابدهی ادارات صحبت نموده، تجارب و مثال های زندهٔ را از کشور های جهان در زمینه  دسترسی به اطلاعات با اشتراک کنندگان شریک ساخت. وی از اشتراک کنندگان خواست تا از این حق اساسی و  بشری خویش استفاده نموده و در صورتیکه نهاد های مسوول از دادن اطلاعات خود داری نمایند، شکایت شان را با کمیسیون شریک سازند. کمیسیون در زمینه حاضر به هر گونه همکاری می باشد.

قابل یاد آوریست که در این برنامه حدود ۱۰۰ تن از مسوولین، کارمندان و محصلین انستیتیوت یاد شده اشتراک داشتند.dsc_0013

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY