برگزاری برنامه اگاهی دهی در وزارت معارف

0
732

برنامه آگاهی دهی ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۵ در تالار کنفرانس های وزارت معارف، برگزار گردید.این برنامه که به هدف بلند بردن سطح آگاهی کارمندان وزارت معارف، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، در آن تعداد زیادی از کارمندان وزارت معارف به شمول رئیسان شرکت نمودند.در اغاز معراج زمانی، رییس نشرات وزارت  معارف، ضمن استقبال و ستایش از برنامه، به معرفی فشردۀ قانون دسترسی به اطلاعات پرداخت و تطبیق این قانون را گام مثبت برای ایجاد شفافیت و حسابدهی تلقی نمود.

سپس احمد جمشید امیری کارمند کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات،  نکات زیر را که در یک پریزینتیشن گنجانیده شده بود، به گونه ی مفصل شرح و با مثال های زنده توضیح نمود.3

 • تعریف و اهمیت حق دسترسی به اطلاعات
 • معرفی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، وظایف و صلاحیت های آن
 • معرفی و اهداف قانون دسترسی به اطلاعات
 • اصطلاحات کاربردی در قانون دسترسی به اطلاعات
 • چهار چوب حقوقی در عرصه تضمین حق دسترسی به اطلاعات
 • وضعیت دسترسی به اطلاعات
 • مرجع مسوول اطلاع رسانی و وظایف آن
 • تقاضای اطلاعات (فورم تقاضای اطلاعات و کتاب رسیدات)
 • مصارف و میعاد ارایه اطلاعات
 • اشکال اطلاع رسانی و بررسی شکایت متقاضی اطلاعات توسط خود ادارات
 • رسیدگی به شکایت متقاضی توسط کمیسیون، تخلفات و مویدات
 • ممنوعیت ها یا استثناات
 • پیشرفتها در عرصه تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات در منطقه

در پایان برنامه پس از پرسش و پاسخ، شرکت کنندگان دیدگاه های شان را نیز جهت بهبود روند ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات ابراز نموده و پیشنهادات ذیل را مطرح نمودند.1

 • ایجاد مکانیزم اطلاع دهی در وزارت خانه ها از طریق “برنامه مبایل”
 • تشویق رسانه ها برای ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات
 • گماشتن و انتخاب اطلاع رسان ها از طرف کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور ایجاد استقلالیت و مؤثریت کار
 • در نظر گرفتن وقت بیشتر برای تدویر همچو برنامه ها2

قابل یاد آوریست اینکه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات همچو برنامه ها را در چندین وزارت دیگر نیز دایر نموده و در نظر دارد چنین برنامه های اگاهی دهی را در تمام وزارت خانه ها، ادارات مستقل و کمیسیون های مستقل به منظور بلند بردن سطح آگاهی شان در مورد قانون دسترسی به اطلاعات تدویر نماید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY