برگزاری ورکشاپ آموزشی و مشورتی به خبرنگاران رسانه های همگانی

0
690
????????????????????????????????????

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ورکشاپ آموزشی/مشورتی  را زیر نام “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات” به ژورنالستان رسانه های همگانی به تاریخ  ۱۵ سنبله ۱۳۹۵ در هوتل کابل استار برگزار نمود.

این سیمینار دو روزه که به منظور تشریح حق دسترسی به اطلاعات در اسناد ملی و بین المللی، توضیح قانون دسترسی به اطلاعات و ترویج فرهنګ حق دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، در آن تعدادی زیاد از خبرنگاران، اعضا و کارمندان کمیسیون اشتراک ورزیده بودند.

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، ضمن سخنان افتتاحیه شان افزودند: ” آزادی بیان حق مسلم و اساسی هر شهروند هست و این حق زمانی می تواند تامین شود که افراد دسترسی به اطلاعات داشته باشند”. وی همچنان علاوه نمود که حکومت ها باید به شکل پیشگیرانه اطلاعات را در اختیار مردم قرار بدهند تا روند حکومت داری بر پایۀ شفافیت و حسابدهی به پیش رود. موصوف همچنان ضمن تاکید به بر نقش تعیین کنندۀ رسانه ها در روند انتقال معلومات و اطلاعات  به مردم، از خبرنگاران و ژورنالستان خواست تا در راستای نهادینه کردن و فرهنگ ساختن این حق، کمیسیون را همکاری نمایند.DSC_8570-Optimized

سپس حوا علم نورستانی و عبدالشکور دادرس اعضای کمیسون نظارت دسترسی به اطلاعات، روی اهمیت اطلاعات و بخش های مختلف قانون دسترسی به اطلاعات صحبت های مفصل نموده و  به پرسش های اشتراک کننده ها نیز پاسخ دادند.^F3597BDB977F6052F2BD821A7678C895C8464A1B67E0D0BF5C^pimgpsh_fullsize_distr

در روز نخست این ورکشاپ، برخی از اشتراک کننده ها نیز ملاحظات و پیشنهادات و سوالات شان را به منظور ایجاد تسهیلات در روند دسترسی به اطلاعات به ویژه برای رسانه ها، ارایه داشتند که از طرف اعضای کمیسیون برای شان پاسخ های مقنع فراهم ګردید.

در روز دوم این ورکشاپ، تمام مواد قانون به صورت ماده وار از طرف نجیبه مرام و عزیز آقا فیضی به اشتراک کنندګان تشریح و به پرسش های  شان نیز پاسخ ارایه شد.^5A52D94291BC05B91D2A514E78636BBBA07563B866201EC0EB^pimgpsh_fullsize_distr

سید اکرام افضلی که در روز دوم ورکشاپ نیز حضور داشت در بخش از سخنانش یاد آوری نمودند که: ما در تبطبیق قانون دسترسی به اطلاعات جدی هستیم و از رسانه ها میخواهیم تا موضوع دسترسی به اطلاعات را جدی ګرفته و در ترویج فرهنګ دسترسی به اطلاعات سعی و تلاش به خرچ دهند.

در اخیر، به منظور غنامندی بیشتر برنامه های آموزشی کمیسیون نظریات و پیشنهادات شرکت کننده ها جمع آوری گردیده و تصدیقنامه های که از طرف کمیسیون تهیه شده بودند به اشتراک کنندګان توزیع شد.14249231_1250245618360586_184063674_n

قابل یاد آوریست که این ورکشاپ جرء برنامه های کمپاین یک ماهه کمیسیون است  که به پیشواز ار روز جهانی دسترسی به اطلاعات راه اندازی نموده است.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY