تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات

0
604

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، طی محفل با شکوهی از روز جهانی دسترسی به اطلاعات، به تاریخ ۵ میزان ۱۳۹۶،  با حضور داشت حدود ۲۰۰ تن از مقامات و کارمندان دولتی، فعالان جامعۀ مدنی، فعالان حقوق زن، خبرنگاران و مهمانان خارجی و داخلی، تجلیل به DSC_5586عمل آورد.

در این محفل یافته های سروی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که وضعیت دسترسی به اطلاعات، در ادارات عامه را به بررسی گرفته بود و سروی نهاد دیدبان شفافیت که سطح آگاهی مردم از قانون و حق دسترسی به اطلاعات در ولایات را در بر میگرفت، ارایه شد.

به اساس این یافته ها سه اداره برتر (وزارت مالیه، وزارت انکشاف دهات و وزارت صحت عامه) مورد تقدیر قرار گرفتند و ادارات که در بخش تطبیق قانون و ارایۀ اطلاعات کم کار بودند مورد تنبیه قرار گرفتند.

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در بخش از سخنانش با آنکه ادارات دولتی را از بحر عدم DSC_5597همکاری با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات انتقاد کرد، افزود که: کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات همانطوریکه ثابت ساخته است با امکانات بسیار اندک می تواند کار های مؤثر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات انجام دهد، تلاش ها و فعالیت های خود را ادامه خواهد داد و مصمم است تا فرهنگ دسترسی به اطلاعات را در ادارات عامه به یک فرهنگ تبدیل نماید.

سپس یافته های هر دو سروی با جزئیات به اشتراک کنندگان تشریح شد، در بخش محفل نمایش نامۀ نیز از طرف ممثلین کشور به نمایش گذاشته شد که موضوع محوری آن عدم همکاری با متقاضیان اطلاعات در ادارات عامه بود، در اخیر محفل جوایز و تقدیر نامه های که به افراد و نهاد های فعال در عرصۀ دسترسی به اطلاعات، از طرف کمیسیون و نهاد دیدبان شفافیت تهیه DSC_5710DSC_5703شده بود، توسط اعضای کمیسیون به آنها تفویض گردید.

قابل یاد آوریست که این دومین بار است که کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از روز جهانی دسترسی به اطلاعات تجلیل به عمل می آورد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY