تدویر برنامهٔ آگاهی دهی در انستیتیوت انکشاف دهات

0
613

به منظور ترویج فرهنگ اطلاع رسانی این بار کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، برنامهٔ آگاهی دهی را به تاریخ ۱۹ عقرب در انستیتیوت انکشاف دهات برگزار نمود.

این برنامه که به هدف آگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات، شیوه های ارایه و تقاضای اطلاعات و مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت از این طریق، تدویر یافته بود،‌در آن بیشتر از ۱۰۰ تن به شمول هیئت رهبری وزارت احیاء و انکشاف دهات (مشاورین، روسای برنامه ها و ریاست های مرکزی، کارمندان ارشد، تیم رهبری انستیتوت، مهمانان بیرونی و کارآموزان اناث شرکت ورزیده بودند.dsc_9842

آقای دانش کړوخیل کمیشنر کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات طی پرزنتیشن جامع موارد ذیل را به تفصیل به شرکت کنندگان توضیح نمود:

تعریف و اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، معرفی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات/ وظایف و صلاحیت ها، معرفی و اهداف قانون دسترسی به اطلاعات، اصطلاحات کاربردی در قانون دسترسی به اطلاعات، چهار چوب حقوقی در عرصه تضمین حق دسترسی به اطلاعات، وضعیت دسترسی به اطلاعات، برنامه های کمیسیون در یک سال آینده، مرجع مسوول اطلاع رسانی و وظایف آن/ رهنمود شیوه اطلاع رسانی، شیوهٔ تقاضای اطلاعات، مصارف و میعاد ارایه اطلاعات، اشکال اطلاع رسانی و بررسی شکایت متقاضی اطلاعات توسط خود ادارات، رسیدگی به شکایت متقاضی توسط کمیسیون و ممنوعیت ها.

سپس به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ ارایه شد و ضمنا به منظور تقویت هرچه بهتر فرهنگ دسترسی به اطلاعات نظریات و پیشنهادات شرکت کنندگان جمع آوری شد.dsc_9880

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY