تدویر برنامه آگاهی دهی در پوهنتون کابل

0
800

به سلسلهٔ برنامه های آگاهی دهی به منظور ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۳ قوس ۱۳۹۵ برنامهٔ آگاهی دهی به تعداد از محصلین پوهنتون کابل تدویر یافت.

این برنامه که در ادیتوریم پوهنتون کابل تدویر یافته بود، در آن حدوداً ۵۰ تن از محصلین ذکور و اناث اشتراک ورزیده بودند.dsc_0367

ولی الله مصباح، مسئول بخش آگاهی عامهٔ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و مؤثریت آن در امر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و حسابدهی ادارات عامه، صحبت نموده و طی پرزنتیشنی، تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات را به طور مفصل تشریح نمود.

در اخیر عبدالله افغانی مسئول بخش ارتقای ظرفیت  به تمام سوالات اشتراک کنندگان در روشنایی احکام قانون پاسخ ارایه نمود.dsc_0365

قابل یاد آوریست که در آینده نزدیک این برنامه با حضور مقامات بلند رتبه، کارمندان و تعدادی زیاد از محصلین پوهنتون یک بار دیگر تدویر خواهد یافت.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY