تدویر برنامۀ آگاهی دهی در اتاق های تجارت و صنایع

0
388

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور گسترش و ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات، به تاریخ ۲۱ DSC_7242عقرب ۱۳۹۶ برنامۀ آگاهی دهی را به مسئولین و کارمندن اتاق های تجارت و صنایع، تدویر نمود.

این برنامه که به هدف بلند بردن سطح آگاهی مسئولین و کارمندان اتاق های تجارت و صنایع تدویر یافته بود، در آن حوا علم نورستانی رئیسی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، شفیق الله عطایی معاون اتاق های تجارت و صنایع، عزیزآقا فیضی رئیس کمیسیون حل منازعات تجارتی و عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و تعدادی زیاد از مسئولین و کارمندان اتاق های تجارت و صنایع اشتراک داشتند.

شفیق الله عطایی در سخنرانی خویش ضمن اشاره بر تامین حق آزادی بیان اظهار داشت که: با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات اتاق تجارت متعهد به ارایۀ اطلاعات به موقع به شهروندان می باشد.DSC_7225

سپس حوا علم نورستانی صحبت نموده و افرود که: دسترسی به اطلاعات باعث شفافیت در پروسه ها و ایجاد حکومتداری خوب می شود و یکی از با ارزشترین حق بشری بحساب می آید.

در ادامۀ برنامه ولی الله مصباح کارشناس آگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی و تجارب کشور های پیشتاز در عرصۀ دسترسی به اطلاعات، به اشتراک کنندگان تشریح و توضیح نمود.

در اخیر برنامه حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، ضمن استماع نظریات و پیشنهادات، به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارایه نمود.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY