تدویر برنامۀ آگاهی دهی در د افغانستان بانک

0
466

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ، ۷ قوس ۱۳۹۶ برنامۀ آگاهی دهی را به مسئولین و کارمندان د افغانستان بانک در مقر این اداره تدویر نمود.DSC_7752

در این برنامه به شمول معاون د افغانستان بانک، معاون و یک عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، حدود ۳۰ تن از آمران و کارمندان بخش های مختلف د افغانستان بانک حضور داشتند.

محمد قسیم رحیمی معاون د افغانستان بانک در سخنان افتتاحیۀ خود ضمن خوش آمدید و معلومات مختصر در مورد فعالیت این اداره در خصوص احکام قانون دسترسی به اطلاعات، اظهار داشت که: ما از طریق کانال های مختلف اطلاع رسانی، همیشه سعی و تلاش نمودیم تا معلومات ضروری و مورد نیاز را در اختیار مردم و نهاد ها قرار دهیم.

سپس سید اکرام افضلی به نمایندگی از کمیسیون صحبت نموده افزود که: در نظام های  دموکراتیک، ملت نقش مهم و اDSC_7713رزنده دارد، تمام اطلاعات که نمایانگر اجراآت ادارات دولتی است و نزد دولت می باشند، در حقیقت ملکیت مردم است، حکومت ها در حقیقت امانتداران و تنظیم کنندګان اطلاعات اند، هرگاه اتباع کشور این اطلاعات را تقاضا می کند، باید به اساس احکام قانون در اختیار آنها قرار داده شوند، وی همچنان یاد آوری کرد که، دسترسی به اطلاعات در زمینه های مختلف کمک می کند تا در ادارات عامه علیه فساد مبارزه صورت گیرد و میکانیزم های مبارزه با فساد را تقویت می بخشد.

در ادامۀ برنامه ولی الله مصباح کارشناس آگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ازDSC_7701 طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی و تجارب کشور های پیشتاز در عرصۀ دسترسی به اطلاعات، به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نمود.

برنامه با استماع نظریات و ارایۀ پاسخ به سوالات اشتراک کنندگان توسط سید اکرام افضلی معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، به پایان رسید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY