برگزاری دومین برنامهٔ آگاهی به مسوولین نهاد های جامعه مدنی ولایات

0
891

بخش آگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، دومین برنامهٔ آگاهی دهی را به اشتراک کنندگان برنامهٔ (آموزش و اقدام مشارکتی جامعه، حکومت داری خوب و اعمار صلح) به تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۵ دایر نمود.

برنامهٔ مذکور که تحت نام (آموزش و اقدام مشارکتی جامعه، حکومت داری خوب و اعمار صلح) توسط موسسهٔ کاونترپارت راه اندازی شده بود در آن به تعداد ۴۵ تن از استادان تعلیمات مدنی و فعالین مدنی  ۱۳ ولایت کشور اشتراک داشتند.

ولی الله مصباح مسئول بخش آګاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، طی پرزنتیشن جامع معلومات مفصل در مورد:

 • تعریف و اهمیت حق دسترسی به اطلاعات
 • معرفی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، وظایف و صلاحیت های آن
 • معرفی و اهداف قانون دسترسی به اطلاعات
 • اصطلاحات کاربردی در قانون دسترسی به اطلاعات
 • چهار چوب حقوقی در عرصه تضمین حق دسترسی به اطلاعات
 • وضعیت دسترسی به اطلاعات
 • مرجع مسوول اطلاع رسانی و وظایف آن
 • تقاضای اطلاعات (فورم تقاضای اطلاعات و کتاب رسیدات)
 • مصارف و میعاد ارایه اطلاعات
 • اشکال اطلاع رسانی و بررسی شکایت متقاضی اطلاعات توسط خود ادارات
 • رسیدگی به شکایت متقاضی توسط کمیسیون، تخلفات و مویدات
 • ممنوعیت ها یا استثناآت

به اشتراک کنندگان ارایه نموده و به سوالات شان پاسخ داد.dsc_9901

قابل یاداوری است که اشتراک کنندگان از ارایه این برنامه ستایش نموده و موضوع دسترسی به اطلاعات و ارایهٔ اطلاعات را به سود مردم و حکومت دانستند و تقاضا نمودند تا همچو برنامه ها به سطح ولایات نیز در نظر گرفته شود، تا باشنده های ولایات نیز از این حق اساسی و مدنی شان آگاهی حاصل نموده و در زمینه مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و حسابدهی، از آن استفاده نمایند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY