تدویر سیمینار آموزشی و مشورتی به مسوولین رسانه های همگانی

0
698

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ورکشاپ آموزشی/ مشورتی را به مسوولین رسانه های همگانی به تاریخ ۱۴ سنبله در هوتل کابل ستار برگزار نمود.

این سیمینار یک روزه که به هدف توضیح حق دسترسی به اطلاعات در اسناد ملی و بین المللی و تشریح قانون دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، در آن تعدادی زیاد از مسوولین رسانه ها، کمیشنران و کارمندان کمیسیون اشتراک ورزیده بودند.

در ابتدا صفی الله ځیر مسؤول ارتقای ظرفیت کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محتوای کلی ورکشاپ را توضیح نموده افزود: در نظام های دموکراتیک اطلاعات به نمایندگی مردم در اختیار مقامات دولتی قرار دارد و دولت مکلف است تا در صورت تقاضا، اطلاعات را در اختیار مردم قراد دهند.DSC_8370

سپس آقای دانش کړوخیل عضو کمیسیون و عین الدین بهادری معاون کمیسیون، موارد ذیل را مفصلاً تشریح نموده نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده هارا استماع فرمودند.DSC_8415

  • تعریف و اهمیت حق دسترسی به اطلاعات
  • معرفی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات/ وظایف و صلاحیت ها
  • معرفی و اهداف قانون دسترسی به اطلاعات
  • اصطلاحات کاربردی در قانون دسترسی به اطلاعات
  • چهار چوب حقوقی در عرصه تضمین حق دسترسی به اطلاعات
  • برنامه های کمیسیون برای یکسال آینده
  • مرجع مسوول اطلاع رسانی و وظایف آن
  • تقاضای اطلاعات (فورم و کتاب رسید)، مصارف و میعاد قانونی ارایه اطلاعات
  • اشکال اطلاع رسانی/ بررسی شکایت متقاضی اطلاعات
  • رسیدگی به شکایت متقاضی توسط کمیسیون/ تخلفات، مویدات وممنوعیت ها

سپس اشتراک کننده ها ضمن آنکه تدویر این ورکشاپ بسیار آموزنده و جالب عنوان نمودند، هر یک به نوبه خود نظریات و پیشنهادات خود را به منظور تطبیق بهتر این قانون ارایه داشتند.DSC_8401

در اخیر از تمام مسؤولین رسانه خواسته شد، تا در تنویر اذهان عامه، ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات و تطبیق بهتر کمپاین یک ماهه، کمیسیون را کمک و همکاری نمایند.

قابل یاد آوریست که تدویر این ورکشاپ جزء برنامه های کمپاین تبلیغاتی است، که کمیسیون دسترسی به اطلاعات هفته قبل به پیشواز از روز جهانی دسترسی به اطلاعات افتتاح نمود.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY