جلسه اعضای کمیسیون مؤرخ (۱۹ اسد ۱۳۹۵ ه.ش)

0
539

حضور هفت عضو محترم کمیسیون در این جلسه و همچنان بحث روی موضوعات مختلف طبق آجندا، موارد پایین به تصویب رسید:

  • برنامه های اگاهی دهی در وزارت خانه ها که تا حال مسوول مرجع اطلاعا رسانی را برای کمیسیون معرفی کرده اند، مثبت ارزیابی شد.
  • پلان کاری یک ساله بخش های ارتقاء ظرفیت و آگاهی دهی در ۳۵ اداره مورد ارزیابی قرار گرفته، و بحث روی جزیات آن برای هفته بعد به تاخیر افتاد.
  • فیصله به عمل امد که ساعت ۲ بجه روز شنبه از کاندیدان بخش آگاهی عامه و ارتقاء ظرفیت که جدیدا مقرر می شوند، باید در حضورداشت هیآت گزینش امتحان اخذ گردد.
  • سفر رفت و برگشت به هند جهت آموزش از تجارب کمیسیون هندی دسترسی به اطلاعات، تصویب گردید. همچنان تصویب اینکه آجندا به گونه ای طرح شود که خیلی آموزنده باشد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY