جلسه اعضای کمیسیون مؤرخ (۲ سنبله ۱۳۹۵ ه.ش)

0
528

حضور ده عضو محترم کمیسیون در این جلسه و همچنان بحث روی موضوعات مختلف طبق آجندا، موارد پایین به تصویب رسید:

  • معرفی نماینده وزارت محترم مخابرات آقای جیلانی جیلانی باید پیگیری شود که آیا با کمیسیون به عنوان اطلاع رسان همکار می ماند یا عضو کمیسیون.
  • روز بین المللی حق دسترسی به اطلاعات (۷ میزان ۱۳۹۵ یا ۲۸سپتمبر ۲۰۱۶) مورد بحث قرار گرفت و در مورد دونر های همکار (انترنیوز، یونسکو،…) توسط محترم افضلی صاحب روشنی ارایه گردید.
  • کنفرانس ۲۰۰ نفری به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۵ (۲۸سپتمبر ۲۰۱۶) برای تجلیل از روز بین الملی حق دسترسی به اطلاعات و همچنان دعوت جناب رییس جمهور در این محفل تصویب گردید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY