جلسه اعضای کمیسیون مؤرخ (۹ سنبله ۱۳۹۵ ه.ش)

0
523

حضور هفت عضو محترم کمیسیون در این جلسه و همچنان بحث روی موضوعات مختلف طبق آجندا، موارد پایین به تصویب رسید:

  • برای آغاز کمپاین یک ماهه تحت نام ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان، کانفرانس مطبوعاتی به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۵ در مقر رسانه های حکومت تدویر یابد.
  • لیست اعضای کمیسیون که برای سفر هند معرفی شده اند، آماده گردد و این سفر یک هفته ای به تاریخ 09-15 میزان 1395 (هفته دوم ماه اکتوبر سال 2016 میلادی) پس از برگزاری کنفرانس بروکسل صورت گیرد.
  • هماهنگی تیلفونی و ایمیلی با مدیر مسوولان رسانه های همگانی برای برنامه آموزشی یک روزه ( یکشنبه ۱۴سنبله ساعت ۸:۰۰ الی ۱:۰۰ ب.ظ)
  • هماهنگی تیلفونی و ایمیلی با خبرنگاران رسانه های همگانی برای برنامه آموزشی دو روزه ( دوشنبه- سه شنبه ۱۵- ۱۶ سنبله ساعت ۸:۰۰ الی ۱:۰۰ ب.ظ)
  • تصوی اینکه شش عضو محترم کمیسیون هر یک بهادری صاحب، کروخیل صاحب، نورستانی صاحب، فیضی صاحب، مرام صاحب و ساپی صاحب در برنامه فوق شرکت خواهند کرد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY