دومین ورکشاپ آموزشی/ مشورتی به مسئولین مراجع اطلاع رسانی ادارات عامه

0
837

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور ارایهٔ بهتر اطلاعات به متقاضیان، دومین ورکشاپ آموزشی و مشورتی را به مسئولین مراجع اطلاع رسانی ادارات عامه تدویر نمود.

در این ورکشاپ مسئولین مراجع اطلاع رسانی اداراتی که از ورکشاپ قبلی باز مانده بودند، توسط شش تن از کمیشنران مجرب و ورزیدهٔ کمیسیون، برای سه روز از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۲ قوس ۱۳۹۵ تحت آموزش قرار گرفتند.dsc_0096

نظر به اجندا، کمیشنران هر یک به نوبۀ خود روی موضوعات چون:

 • تعریف و اهمیت حق دسترسی به اطلاعات
 • معرفی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، وظایف و صلاحیت های آن
 • معرفی و اهداف قانون دسترسی به اطلاعات
 • اصطلاحات کاربردی در قانون دسترسی به اطلاعات
 • چهار چوب حقوقی در عرصه تضمین حق دسترسی به اطلاعات
 • وضعیت دسترسی به اطلاعات
 • مرجع مسوول اطلاع رسانی و وظایف آن
 • تقاضای اطلاعات (فورم تقاضای اطلاعات و کتاب رسیدات)
 • مصارف و میعاد ارایه اطلاعات
 • اشکال اطلاع رسانی و بررسی شکایت متقاضی اطلاعات توسط خود ادارات
 • رسیدگی به شکایت متقاضی توسط کمیسیون، تخلفات و مویدات
 • ممنوعیت ها یا استثناات
 • پیشرفتها در عرصه تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات در منطقه

به تفصیل صحبت نمودند.

به منظور افهام بهتر اشتراک کنندگان بعضی فرضیه ها نیز به صورت گروهی طرح و تشریح گردید. نظریات، پیشنهادات و مشورت های اشتراک کنندگان نیز جهت غنامندی ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی جمع آوری گردید.

در بخشی از برنامه، بحث های آزاد نیز روی پروسه تقاضا و ارایهٔ‌ اطلاعات توسط ادارات عامه صورت گرفته و تأکید شد تا کوشش گردد اطلاعات قبل از میعاد تعیین شده در قانون به منظور همکاری با متقاضیان آماده و به دسترس شان قرار گیرد.

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در سخنان اختتامیهٔ این محفل ضمن تأکید بر ارایه اطلاعات توسط مسئولین مراجع اطلاع رسانی، از تمام آنها تعهد اخذ نمود تا مسئولیت های خویش را به صورت قانونی ادا نموده و از این طریق زمینهٔ مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را به میان آورند.

در اخیر برنامه تصدیق نامه های که توسط کمیسیون تهیه شده بود، به اشتراک کنندگان توزیع گردید.dsc_0320

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY