رسانه ها به عنوان قدرت بنیادین در حکومت از اهمیت فراوان برخوردار اند

0
801

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در بخش رسانه ها، قوانین به حد کافی وجود دارد؛ اما در قسمت محتوای رسانه ها، قوانین ضعیف است و باید کار بیشتر صورت گیرد.

سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نشست سه روزۀ ای «تشریح قانون رسانه یی» که با اشتراک رؤسای اطلاعات و فرهنگ ٣٤ ولایت کشور در کابل (مورخ: ۲۷ سرطان ۱۳۹۵) راه اندازی گردیده بود، گفت که این نشست کمک می کند تا تفاهم خوب بین مرکز و ولایات جهت جستجو و یافتن راهکارهای مناسب غرض تطبیق قوانین در بخش رسانه ها به میان آید.

وی گفت: «در میان کشورهای منطقه، ما بهترین قوانین رسانه یی را داریم؛ زیرا نظام رسانه های آزاد در قوانین افغانستان تسجیل یافته که حتی بسیاری کشورهای پیشرفته تر از ما در سطح منطقه،  نظام آزادگرای رسانه ها را ندارند.»

ایشان علاوه کرد که در افغانستان قانون رسانه های همگانی، قانون کاپی رایت، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررۀ  طرز تاسیس فعالیت رسانه های همگانی، تمام شرایطی که باید برای یک رسانۀ آزاد و معیاری در جهان وجود داشته باشد، وجود دارد.

درین نشست سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات فصل اول، دوم و سوم قانون دسترسی به اطلاعات و دانش کړوخيل عضو دیگر کمیسیون فصل چهارم، پنجم و ششم قانون دسترسی به اطلاعات را شرح دادند.

آنها از روسای وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که در تامین حق دسترسی به اطلاعات و تطبیق این قانون با کمیسیون همکاری نمایند. درین نشست نجیبه مرام عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در مورد چالش ها و نگرانی های مرتبط به قانون، معلومات ارایه کرد.

صدیق الله توحیدی رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان (نی) گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات، نخستین قانونی است که توشیح شده؛ اما تطبیق آن کار ساده نیست.

موصوف افزود: “از اینکه قانون دسترسی به اطلاعات نو است و ادارات دولتی نمی دانند که چه را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند و چه را قرار ندهند؛ هر دفتر دولتی باید یک ادارۀ اطلاع رسانی ایجاد کند، تمام معلومات، دیتا ها، ارقام و آمار که در نزد تمام ادارات دولتی است، دسته بندی شود و در اختیار متقاضیان اطلاعات قرار داده  شود.”

او با بیان این که حق دسترسی به اطلاعات تنها منوط به خبرنگاران نیست، گفت که هر شهروند کشور حق دارد تا از پروژه های ملی و عام المنفعه معلومات داشته باشد، مگر این که قانون منع کرده باشد.

موصوف با تاکید گفته است که ضرورت «تشریح قوانین رسانه یی»، خیلی مبرم و حیاتی است و با توجه به حوزۀ گسترش رسانه ها و تقویت اطلاعات از طریق رسانه، در شرایط کنونی لازم است تا قوانین رسانه یی، منحیث منبع مشروعیت فعالیت های رسانه یی، هرچه بهتر موشکافی شوند و اطلاعات عمومی را به سطح عام، و اطلاعات رسانه گرها را به صورت خاص تقویت کند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY