مصوبۀ مؤرخ ۶ حمل ۱۳۹۷ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در رابطه به شکایت روزنامۀ (افغانستان ما)

0
227

IMAG0519

لینک خبر هفته نامۀ کابل در این مورد:

http://anju.af/1160/وزیرمخابرات+و+تکنالوژی+معلوماتی+و+رییس+دفتر+وی،+به+دادستانی+معرفی+شدند

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY