ملاقات با وزیر و تدویر برنامه آگاهی دهی در وزارت ترانسپورت

0
423

به سلسلۀ برنامه های اگاهی دهی و ارتقای ظرفیت در ادارات عامه، به تاریخ ۱۷ میزان ۱۳۹۶ ضمن DSC_5873ملاقات به محمد حمید طهماسی سر پرست وزارت ترانسپورت، برنامۀ آگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات نیز، در این وزارت تدویر یافت.

در این برنامه به شمول معین مالی و اداری و سخنگو، حدود ۳۰ تن ار رؤسا، آمرین و کارمندان وزارت ترانسپورت اشتراک داشتند.

فوزیه احسانی معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ضمن آنکه تدویر این برنامه را تقدیر و تحسین نمود، افزود که: ما هیچگاه از ارایۀ اطلاعات خود داری ننموده ایم و رهبری وزارت متعهد به ارایۀ ارایۀ اطلاعات طبق احکام قانون می باشد.DSC_5875

سپس سید عبدالله افغانی روی اهمیت و منفعت دسترسی به اطلاعات صحبت نموده افزود که: دسترسی به اطلاعات فاصله بین مردم و دولت را از بین برده و اعتبار دولت را بیشتر می سازد.

سپس ولی‌الله مصباح کارشناس بخش آگاهی عامۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی به اشتراک کنندگان تشریح و توضیح نموده و به سوالات شان جواب ارایه نمود.

قابل یاد آوریست که در حاشیۀ این برنامه ملاقات با وزیر ترانسپورت صورت گرفت، وی اظهار داشت که: من به DSC_5888عنوان شخص اول این اداره، آماده هر گونه همکاری با کمیسیون می باشم و به هیچ کس اجازه نمیدهم، تا اطلاعات را به بهانه محرم بودن به دسترس متقاضیان قرار ندهد و می خواهم اذعان کنم که در وزارت ترانسپورت چیزی به نام محرم وجود ندارد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY