کمیسیون قانون حق دسترسی به اطلاعات بايد هرچه زودتر ايجاد شود

0
657

عزيزالله همدرد Jul 29, 2015 –

کابل (پژواک،۷اسد۹۴): دیدبان شفافیت افغانستان، خواهان تعدیل طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، ایجادکمیسیون مستقل و بودجۀ مستقل به این کميسيون و دریافت اطلاعات در ساحات مختلف کشورشد.

طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، بعد ازحدود چهارسال، درماه سرطان سال ١٣٩٣ با اکثریت آرا در شش فصل و ٣٢ ماده، از سوی ولسى جرگه تصويب گرديد.

پس ازآن، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها و نهادهای مدنی، ازرییس جمهورخواستند تا آن را هرچه زودترتوشیح وبه عنوان یک قانون نافذ سازدکه رييس جمهور، اين قانون را درماه قوس همان سال توشیح کرد وسه هفته بعد درجریده رسمی نشرونافذ گرديد.

بر اساس این قانون، منابع دولتی وغیردولتی مکلف اند که معلومات دقیق رادراختیاررسانه ها قرار بدهند.

تصویب این قانون، راهگشای دسترسی بهتر به اطلاعات بوده و رسانه ها براساس احکام قانون، می توانند هرگونه اطلاعاتی راکه نیازداشته باشند، به استثنای اسرارمحرم دولتی، ازنهادهای دولتی به دست بیاورند.

اما دیدبان شفافیت افغانستان(IWA)، ميگويد که هنوز هم مشکلات زیادی دراين قانون وجود دارد وباید در آن تعدیلات به وجود آید.

حبیب الله مقبل، رییس دادخواهی اين نهاد در نشست خبری امروز در کابل گفت: “تنها داشتن قانون حق دسترسی به اطلاعات کفایت نمی کند، ما باید قانون قوی داشته باشیم، قانونی که نیازمندی های مردم را جواب بگوید وبرابر با معیارهای بین المللی باشد.”

وى افزودکه قانون دسترسی به اطلاعات، ازسوی نهادهایCND  یامرکز حقوق وCHRI یا ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع که وظیفه بررسی قوانین دسترسی به اطلاعات را به سطح جهان به عهده دارند، بررسی گردیدو افغانستان از ۱۵۰ نمره ۷۷ نمره به دست آورد و از نظر رده بندی، در رده ۶۰ قرار گرفت.

 مقبل علاوه کردکه مشکل دراين قانون، کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات است که این کمیسیون، نظارتی  بوده واستقلالیت وبودجه مستقل ندارد، اگر کمیسیون قوی وجودنداشته باشد، به شکایات مردم به شکل درست رسیدگی نمیشود.

رييس دادخواهى ديدبان شفافيت افغانستان تصریح کردکه بیش ازهشت ماه از نافذ شدن قانون میگذرد؛ اما تاکنون کمیسیون قانون حق دسترسی به اطلاعات به شکل رسمی ایجاد نشده است.

بر اساس قانون دسترسى به اطلاعات؛ کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات، ازنمایندگان وزارت های اطلاعات وفرهنگ، مخابرات وامورخارجه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اتحادیه حقوقدانان، ریاست امنیت ملی، اتحادیه وکلای مدافع و اتحادیه صنفی خبرنگاران ایجاد می شود.

در مصوبه آمده است که ريیس کمیسیون، از جمع ٩ عضو کميسيون انتخاب مى گردد.

سمیرالله پوپلزی افسرارشد دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان، پُرکردن فورم توسط متقاضی را مشکل جدی ديگرى در طرح قانون حق دسترسى به اطلاعات دانسته، گفت که بايد اين مشکل حل گردد.

وی به آژانس خبری پژواگ گفت که اين فورم، باید تحت بازنگری قراربگیرد تا ادارات نتوانندکه به بهانه ارائه نکردن اطلاعات، فورم را به دسترس مردم قرار ندهند.

پوپلزى علاوه نمود: “هرشخصی که میخواهد بخاطر دریافت اطلاعات مراجعه نماید، باید همان شخص فورم را بدون کمک فرددیگری، خانه پُری کندکه این یک مشکل جدی است؛ باید در این قانون یک میکانیزم درنظر گرفته شود تا با اینگونه افراد و اشخاص کمک صورت بگیرد.”

اين افسرارشدديدبان شفافيت، از کم بودن مراکز اطلاع رسانی نیز ابراز نگرانی کرده گفت که باید در ساحات مختلف مراکزى ایجاد شودتامردم بدون کدام مشکل بتوانند اطلاعات مورد ضرورت شان را به دست آورند.

همچنان يک مرکز ديگر دسترسى به اطلاعات درساحات مختلف کشور ایجادشود تا معلومات را ازطریق تیليفون وانترنت نیزبه متقاضیان ارائه کند.

وى خاطر نشان کرد: “حق دسترسی به اطلاعات، حق هرفرد است که این قانون باعث تقویت شفافیت، حسابدهی ادارات، به میان آوردن حکومتداری خوب و حسابده میشود

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY