کنفرانس افتتاح ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات

0
517

 

تحقق دسترسی به اطلاعات در عمل، عنوان ستراتیژی است که توسط کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تهیه و به تاریخ ۲۲ اسد ۱۳۹۶ در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت رسماْ افتتاح ګردید.

در این کنفرانس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات، سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری و سید فاضل حسین سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، جیمز واسسرستون رئیس مؤسسۀ دیموکراسی انترنشنل، رئیس و اعضای کمیسیون، کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میوند رهیاب، روبینه همدرد عضو شبکۀ زنان، کارمندان دولتی و غیر دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران حضور داشتند.

ابتدأ سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان در سDSC_5167خنرانی کوتاه خویش، با بررسی وضعیت دسترسی به اطلاعات طی ۱۵ سال اخیر، اظهار داشت که: در سطح جهانی،  نهادهای جامعه مدنی بحیث  بازیگران اصلی، دولت ها را به سوی شفافیت سوق داده اند. این نهاد ها برای پاسخگویی دولت ها، توانمند سازی شهروندان برای تقاضا ی اطلاعات، تقویت افشای پیشگیرانه اطلاعات و تعهد به معیار های باز بودن اطلاعات، دادخواهی و مبارزه نموده اند، که بدین لحاظ جامعۀ مدنی در واقع پیوند اساسی میان دارندگان حق و مسئولین می باشد، با آنکه دولت افغانستان نیز در این راستا گام های نخستین را برداشته است، اما هنوز هم به تلاش های زیاد نیاز است تا دسترسی به اطلاعات واقعاً تعمیم شود و بدون شک که برای تحقق این امر همکاری جامعۀ مدنی و رسانه ها حتمی می DSC_5207باشد.

سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ ج.ا.ا با ابراز بیانیۀ، رسماً ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را افتتاح نمود و در بخش ار سخنانش یاد آوری کرد که: تمام ادارات باید در روند ارایۀ اطلاعات به هموطنان، سهولت های را ایجاد کنند و کسانیکه در بخش ارایۀ اطلاعات مسئولیت دارند، ارتقای ظرفیت شوند واز ایشان حمایت صورت گیرد، تا باشد که اطلاعات مناسب و بر وقت در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

all

سپس به طور متواتر نصیر احمد ، سیده مژگان مصطفوی ، جیمز واسسرستون ، میوند رهیاب، دانش کړوخیل و روبینه همدردروی موضوع صحبت نمودند.

سخنرانان روی فعالیت های انجام شده در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، مشکلات موجود در زمینه و برنامه های آیندۀ شان صحبت نموده و تعهد سپردند که در تطبیق این ستراتیژی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را به حد توان کمک وهمکاری خواهند نمود.

قابل یادآوریست که در اخیر برنامه ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان، به سوالات شان پاسخ ارایه شد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY