گردهمایی حق همگانی دسترسی به اطلاعات

0
572

اطلاعات مالکیت مردم افغانستان است و دولت امانتدار این اطلاعات می باشد: این جمله را داکتر عبد الله عبدالله رئیس اجرائیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، در کنفرانس گردهمایی حق دسترسی به اطلاعات، که به تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۶ در تالار مرکز رسانه های حکومت تدویر یافته بود، اظهار داشت.

ګردهمایی مذکور مشترکاً از طرف کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و ادارۀ یونسکو راه اندازی شد، که در آن تعداد زیاد از مقامات بلند رتبۀ دولتی، نمایندگان دفاتر ملل متحد، نمایندگان ادارات دیپماتیک، اعضای جامعه مدنی، فعالان رسانه یی، فعالان حقوق زن، خبرنگاران و تعدادی زیاد از هموطنان، اشتراک ورزیده بودند.DSC_6870

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در سخنرانی خیر مقدم خویش، ضمن آنکه به فعالیت های کمیسیون طی دو سال گذشته روشنی انداخت، افزود که: کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور انجام بهتر وظایف خود، نیازمند توجه جدی دولت به این کمیسیون به ویژه در بخش فراهم ساختن امکانات مالی و استقلالیت در اجراآت آن می باشد.

 

داکتر عبدالله عبدالله در سخنان افتیاحیۀ خود بر حمایت جدی حکومت در قبال دسترسی بهتر مردم و رسانه هایDSC_6946 به اطلاعات، تاکید نموده اظهار داشت که: ما از ایجاد مراکز در ولایات به منظور رفع مشکلات در زمینۀ به اطلاعات و فراهم ساختن بودجه به این مراکز حمایت می نماییم و همچنان کمیسیون را در بخش تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات یاری خواهیم رساند.

سپس رئیس یونسکو، نمایندۀ یوناما، نمایندۀ سفارت هالند، مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضای کمیسیون، نمایندگان رسانه های و نهاد های حامی رسانه ها و فعالان جامعۀ مدنی روی موضوع دسترسی به اطلاعات نظریات، پیشنهادات و انتقادات خویش را با اشتراک کنندگان شریک ساختند و هر کدام به نوبۀ خویش اظهار هر گونه همکاری را با کمیسیون بخصوص در بخش تعمیم حق دسترسی به اطلاعات اظهار داشتند.All speakers

در اخیر برنامه به سوالات مطرح شدۀ اشتراک کنندگان توسط اعضای کمیسیون جوابات مقنع ارایه شد. برنامه با پخش موسیقی زنده توسط نوازندگان ارکستر انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به پایان رسید.DSC_7052

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY