دیدار اعضای کمیسیون با لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان

0
346

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون به تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۵ با څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کارشان ملاقات نمودند.

این ملاقات که به هدف تسریع و تنظیم پروسۀ دسترسی به اطلاعات تدویر یافته یود، ابتدا سید اکرام افضلی روی فعالیت های کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روشنی انداخته افزود که: دسترسی به اطلاعات نیاز به فرهنگ سازی دارد، بدون شک که لوی څارنوالي یک ادارۀ مهم در بخش تأمین حقوق و تطبیق قانون می باشد، بناءً ادارۀ لوی څارنوالي می تواند در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات یک همکار خوب کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات باشد.

سپس عبدالشکور دادرس پیرامون موضوع صحبت نموده افزود که: به اساس احکام قانون هر اداره مکلف است مرجع مسئول اطلاع رسانی را مشخص نماید، تا هر تبعۀ کشور که تقاضای اطلاعات داشته باشد، از طریق همین مرجع در وقت معین به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

DSC_3875متعاقباً څارنپوه محمد فرید حمیدی ضمن ابراز خرسندی از انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات و ایجاد کمیسیون اظهار داشت که: یکی از وظایف عمدۀ لوی څارنوالي دفاع و حراست از حقوق مردم است، پیام من به مردم این است که در ادارۀ ما هیچگونه اطلاعات وجود ندارد که بدون محرمیت از مردم پنهان نگهداشته شود، ما در نظر داریم که با همکاری کمیسیون تمام اطلاعات موجود در لوی څارنوالی را طبقه بندی نموده و به اساس احکام قانون به دسترسی مردم قرار بدهیم.

وی همچنان وعده نمود که هر چه زودتر مرجع مسئول اطلاع را رسانی را ایجاد و تسهیلات لازم را در دسترس آن قرار خواهد داد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY