نشر گزارش سالانه و چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات، در ادارات

0
468

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ اول جوزای ۱۳۹۶ ګزارش فعالیت های سال ۱۳۹۵ و یافته این کمیسیون را پیرامون چګونګی وضعیت دسترسی به اطلاعات در ادارات که از طریق نظارت به دست آمده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه حکومت با رسانه ها شریک ساخت.
در این کنفرانس بر علاوۀ سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، عین الدین بهادری معاون کمیسیون، نجیبه مرام عضو کمیسیون، عطاءمحمد یاری عضو کمیسیون، کارمندان کمیسیون و تعدادی زیاد از خبرنگاران رسانه ها صوتی و تصویری اشتراک DSC_4402داشتند.
سید اکرام افآنکه ضلی ضمن در مورد فعالیت های این کمیسیون طی سال ۱۳۹۵ صحبت های مفصل نمود، پیرامون چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات در ادارات توضیحات لازم ارایه نمود، وی در بخش از سخنانش یاد آوری نمود که: کمیسیون توانسته است با وجود منابع اندک مالی و بشری فعالیت های چشمگیر در راستای تأمین حق دسترسی به اطلاعات انجام دهد، کمیسیون در جریان سال ۱۳۹۵ با راه اندازی حدود ۶۰ ورکشاپ، برنامه های آگاهی دهی، ارتقای ظرفیت، کنفرانس های ملی و مطبوعاتی به تعداد ۲۶۰۶ تن را DSC_4342تحت پوشش آموزشی قرار دهد که ۱۸۷۶ تن آنها مرد و ۷۳۰ تن آنها زن می باشد.
وی با اشاره به مشکلات که در ادارات فرا راه دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اظهار داشت که: اکثریت ادارات به ارایۀ اطلاعات باور ندارند، و بیشتر به محرمیت و استثنا قرار دارند اطلاعات باوری اند، اما کمیسیون تلاش دارد تا ارایۀ اطلاعات را به عنوان یک اصل به اساس قانون دسترسی به اطلاعات بالای ادارات بقبولاند و محرمیت اطلاعات را به عنوان استثنا در بعضی موارد بپذیرد.
در اخیر خبرنگاران سوالات شانرا مطرح نمودند که توسط سید اکرام افضلی به سوالات شان جواب ارایه شد و مصاحبه های جدا گانه را نیز با بعضی رسانه ها انجام داد.DSC_4417

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY