ملاقات با وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و تدویر برنامۀ آگاهی دهی

0
674

به سلسلۀ برنامه های اگاهی دهی و ملاقات های نظارتی به تاریخ ۹ جوزای ۱۳۹۶ ضمن ملاقات با وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، برنامه آگاهی دهی نیز در این وزارت تدویر یافت.

ابتدآ اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با عبدالشکور دادرس و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، در دفتر 1کارش ملاقات نمود، در این ملاقات هر دو جانب روی مکلفیت های که در قانون دسترسی به اطلاعات برای ادارات عامه در نظر گرفته شده است، بحث های همه جانبه نموده و تصمیم گرفته شد که به زودی مرجع مسئول اطلاع رسانی در این وزارت ایجاد و سهولت های لازم در اختیار آن قرار داده خواهد شد.بعد از ملاقات عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، محمد رفیع قاضی زاده رئیس منابع طبیعی وزارت زراعت و عبدالوهاب آصفی مشاور این وزارت، یکجا باهم برنامه آگاهی دهی را افتتاح نمودند

محمد رفیع صدیقی در بخشی از سخنانش یاد آوری نمود که: پیشرفت جوامع بشری با دسترسی به اطلاعات ارتباط2 دارد، و روی موضوع که ماوشما امروز در این برنامه بحث میکنیم، موضوع شفافیت، حسابدهی، مشارکت و نیرومند ساختناجتماع است، که تمام این موارد از طریق دسترسی به اطلاعات امکان پذیر می شوند.

سپس عبدالشکور دادرس روی اهمیت دسترسی به اطلاعات مفصلاً صحبت نموده افزود که: حق دسترسی به اطلاعات، مانند حق تعلیم و حق کار، از جمله حقوق اساسی و مهم بشری به حساب می آید، که اداره را کنترول می کند، سیستم کادری را تقویت می بخشد و با فساد مبارزه می نماید.3

در اخیر برنامه ولی الله مصباح و سید عبدالله افغانی کارشناس ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی به اشتراک کنندگان تشریح و توضیح نموده و به سوالات شان جواب ارایه نمودند.4

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY