تدویر برنامهٔ آگاهی دهی به مسئولین و محصلین پوهنتون باختر

0
474

دسترسی به اطلاعات حق تمام اتباع کشور است، به این اساس کمیسیون در نظر دارد تا برنامه های آگاهی دهی را در سطوح و بخش های مختلف اجتماع تدویر نماید، تا از این طریق تمام مردم را تحت پوشش قرار دهد، به این اساس به تاریخ ۱۵ جدی برنامهٔ اگاهی دهی به مسئولین و محصلین پوهنتون باختر برگزار نمود.dsc_1378
در این برنامه به نمایندگی از کمیسیون فهیم دشتی عضو کمیسیون، کارمندان کمیسیون، هیئت رهبری و ۵۵ تن از محصلین پوهنتون باختر اشتراک داشتند.
فهیم دشتی در سخنان خود پیرامون حق دسترسی به اطلاعات به موضوع پائین بودن سطح شکایات در زمینهٔ دسترسی به اطلاعات اشاره نموده افزود که: ملت ها به این باورند که اطلاعات مالکیت مردم است بناءً سطح تقاضا dsc_1437و ارایهٔ اطلاعات پائین است و این در حالیست که اساس حق دسترسی به اطلاعات نشان میدهد که اطلاعات مالکیت مردم است و دولت ها در حقیقت امانت دار این اطلاعات استند و هرگاه تقاضای اطلاعات صورت می گیرد، ادارات عامه مکلف به ارایهٔ اطلاعات اند، وی همچنان یاد آورد شد که، تحول هر پدیده اجتماعی نیاز به زمان و تلاش بیشتر دارد.
سپس عبدالطیف روشن رئیس پوهنتون باختر ضمن ابراز سپاس از تدویر این برنامه، با اشاره به اهمیت اجتماعی دسترسی به اطلاعات اظهار داشتند که: حق دسترسی به اطلاعات از اهمیت ویژهٔ میان اتباع کشور بر خوردار می باشد و اطلاعات در واقع دارایی انحصاری دولت ها نبوده بلکه به عنوان یک امانت به نمایندگی از مردم نزد آنها می باشد و اطلاعات باید با مردم شریک ساخته شود تا در پروسه ها شفافیت به میان آمده و ادارات حسابده باشند.dsc_1398
متعاقباً ولی الله مصباح کارشناس بخش اگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با ارایهٔ پرزنتیشن جامع، تمام ماده های قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت مفصل با ارایهٔ مثال های زنده از کشور های جهان به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نمود.
در اخیر فهیم دشتی عضو کمیسیون ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان به سوالات آنها پاسخ ارایه نمود.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY