تدویر برنامۀ آگاهی دهی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

0
311
به سلسلۀ تدویر برنامه های آگاهی دهی، به تاریخ ۸ حمل ۱۳۹۶ ضمن ملاقات با وزیر، برنامۀ آگاهی دهی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدویر یافت.
DSC_3173عطاء محمد یاری و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات قبل از آغاز برنامه، با سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در دفتر کارشان ملاقات نموده و روی ایجاد و تقویت مرجع مسئول اطلاع رسانی صحبت نمودند. در مقابل سلامت عظیمی وعده سپرد که نه تنها در ایجاد و تقویت مرجع اطلاع رسانی بل تمام موارد که در قانون پیشبینی شده است، در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اقدامات لازم بعمل خواهد آورد.
بعد از ملاقات برنامۀ آگاهی دهی با سخنرانی سلامت عظیمی آغاز شد، وی در قسمت از سخنان خویش اظهار داشت که: جای خوشبختیست که افغانستان در مسیر ترقی و جهانی شدن قرار گرفته و خود را با معیار های جهانی همخوان میسازد، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از پروسه های که باعث کاهش فساد و ایجاد شفافیت میگردد، به گرمی استقبال نموده و دسترسی به اطلاعات را راهکار خوب برای مبارزه با فساد میداند.
سپس عطاء محمد یاری عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی مبنای حقوقی قانون دسترسی به اطلاعات، در قوانین ملی و بین المللی صحبت نموده افزود: حق به اساس سه عنصر (ضرورت، مؤثریت و قانونیت) به میان می آید، قسمیکه اطلاع دارید قانون دسترسی به اطلاعات از دو سال به این طرف عملاْ نافذ ګردیده است، بدون شک تمام قوانین دارای حقوق و مکلفیت ها می باشد و لازم است تا همۀ ما در مورد حقوق و مکلفیت های خود معلومات کافی داشته باشیم.DSC_3214
سپس ولی‌الله مصباح کارشناس بخش آگاهی عامۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان تشریح نموده، تجارب و مثال های زنده را از کشور های پیشتاز در قسمت دسترسی به اطلاعات با اشتراک کنندگان شریک ساخت.
در اخیر برنامه سید عبدالله افغانی کارشناس بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندګان، به سوالات ایشان جواب ارایه نمود.DSC_3248

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY