تدویر برنامۀ آگاهی دهی در ریاست تربیت بدنی و ورزش

0
260
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اینبار خواست تا نهاد های که در بخش ورزش مصروف فعالیت اند، تحت پوشش آگاهی دهی قرار دهد و به همین منظور برنامۀ را به تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۹۶ در مقر این ریاست برګزار نمود.
قبل از آغاز برنامه عطاءمحمد یاری عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با داکتر میرویس بهاوی معاون فنی و تخنیکی ریاست تربیت بدنی ملاقات نموده پیرامون موضوعات مرتبط قانون دسترسی به اطلاعات و مکلفیت های ادارت در ایجاد مرجع مسئول اطلاع رسانی صحبت نموده و از این خواست تا مرجع مشخص مسئول اطلاع رسانی را در مربوطات این ریاست ایجاد و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.DSC_3575
در مقابل داکتر میرویس بهاوی وعده سپرد که در آیندۀ نزدیک مرجع مسئول اطلاع رسانی را ایجاد و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار خواهد داد.
سپس اعضا و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات یکجا با مسئولین ریاست تربیت برنی، در برنامۀ آگاهی دهی اشتراک نمودند.
برنامۀ مذکور با سخنرانی داکتر میرویس بهاوی آغاز شد که در بخش از سخنانش یاد آوری نمود که: ریاست تربیت بدنی سال ۱۳۹۶ را به نام سال مبارزه با فساد نامګذاری نموده و مصمم است برای بهبود وضعیت ورزش در افغانستان اقدامات لازم بعمل آورد و سوء ظن های که ناشی از ارایۀ اطلاعات نادرست در قبال این ریاست به میان آمده، با ارایۀ اطلاعات دقیق و به موقع، مرفوع سازند.
سپس عطاء محمد یاری روی موضوع صحبت های مفصل نموده اظهار داشت که: تمام فعالیت ها به منابع بشری، مالی، تخنیکی و اطلاعاتی نیاز دارد و منابع اطلاعاتی در حقیقت تعین کنندۀ چگونگی فعالیت هاست، به این اساس ارایۀ اطلاعات دقیق، مستند و به موقع می تواند انکشاف سالم را در عرصه های مختلف به وجود آورد.Merg photos
به دنبال ان، سید عبدالله افغانی کارشناس ارتقای ظرفیت و صمیم حبیبی همکار بخش اگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان تشریح نموده، به پرسش های شان پاسخ ارایه نمودند.Untitled-1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY