برنامۀ آگاهی دهی به اعضای شورای اجتماعی فرملیان

0
348

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ های ۱۱ و ۱۲ حمل ۱۳۹۶ برنامۀ آگاهی در مورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات را در شورای اجتماعی فرملیان دایر نمود.

در آغاز برنامه محمد متین مونس رئیس شورای مذکور ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان روی اهمیت دسترسی به اطلاعات صحبت نموده و از اشتراک کنندگان خواست تا از آنچه در این برنامه می آموزند، از آن برای رفاه شخصی و اجتماعی استفاده اعظمی نمایند.

سپس سید عبدالله افغانی کارشناس ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان تشریح نموده، و از ایشان خواست تا با استفاده از حق دسترسی به اطلاعات خود را در عملکرد ادارات دولتی شریک سازند و از این طریق با فساد مبارزه نموده شفافیت به میان آورند.

در اخیر برنامه به سوالات اشتراک کنندگان به اساس احکام قانون جواب ها ارایه شد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY