تدویر برنامۀ اگاهی دهی در ادارۀ مستقل ارگانهای محل

0
462
به منظور تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به سلسلۀ برنامه های اگاهی دهی به تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۹۵ برنامۀ آگاهی دهی را به مسئولین و کارمندان ادارۀ مستقل ارگانهای محل تدویر نمود.
DSC_3492در ابتدای برنامه، سید احمد خموش رئیس شوراهای محلی ادارۀ مستقل ارگانهای محل ضمن اظهار سپاس و خوش آمدید به رئیس و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، روی قانون دسترسی به اطلاعات صحبت نموده افزود: دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی اتباع کشور است که در قانون اساسی تسجیل یافته است اما عدۀ زیاد از مردم و ادارات تا حال از محتویات قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی کامل ندارند و امید است در زمینه با همکاری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اقدامات  لازم به عمل آید.
DSC_3502سپس منیره یوسف زاده سخنگوی ادارۀ مستقل ارگانهای محل روی فعالیت های این اداره در بخش ارایۀ اطلاعات صحبت نموده و اظهار داشت که: ما به منظور تسریع و تسهیل پروسۀ ارایۀ اطلاعات، برنامه های متعدد را در سطح مرکز و لایات در بخش های مختلف چون هماهنگی، تدویر کنفرانس ها، ستراتیژی ارتباطات و ارتقای ظرفیت راه اندازی نموده ایم و از تمام والیان خواستیم تا حد اقل ماه یکبار از طریق تدویر کنفرانس ها با حضور داشت رسانه ها و جامعۀ مدنی، اطلاعات را با مردم شریک سازند.
DSC_3515متعاقباً سید اکرام افضلی، رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات پیرامون موضوع صحبت های همه جانبه نموده و اظهار داشت که: کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور بلند بردن سطح آگاهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات برنامه های متعدد را به ادارات عامه، نهاد های مدنی، رسانه ها، مراکز علمی و تحصیلی دایر نموده و سلسلۀ تدویر این برنامه ها هنوز هم ادامه دارد.
وی با ارایۀ مثال ها از تجارب کشور های پیشتاز در زمینه دسترسی به اطلاعات، اظهار امید واری نمود تا ادارات دولتی کشور نیز ارایۀ اطلاعات را به عنوان یک اصل بپذیرند و فرهنگ عدم ارایۀ اطلاعات را که از زمانهای طولانی در ادارات حاکم است، بشکنند.
سپس ولی‌الله مصباح، کارشناس بخش آگاهی عامۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را تشریح نمود.DSC_3543
در اخیر برنامه سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان، به پرسش های شان پاسخ ارایه نمود.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY