تدویر برنامۀ آگاهی دهی در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین

0
398
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۸ حوت ۱۳۹۵ برنامۀ آگاهی دهی را به هیئت رهبری، رؤسا و کارمندان DSC_2639وزارت کار و امور اجتماعی برگزار نمود.
در این برنامه به شمول اعضا و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ، معین مالی و اداری، رؤسا و نزدیک به پنجاه تن از کارمندان وزارت مذکور اشتراک داشتند.
در آغاز برنامه لعل الدین آریوبی معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی ضمن ابراز سپاس از کمیسیون برای تدویر این برنامه، روی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات صحبت های همه جانبه نموده افزود که: تمام ادارات مکلف اند اطلاعات را که نزد آنها موجود است  و به زندگی اتباع کشور ارتباط دارد، به DSC_2656اساس احکام قانون دسترسی ب اطلاعات در وقت معین برای متقاضیان ارایه نمایند.
سپس عبد الشکور دادرس با اشاره به وضعیت کنونی و مشکلات موجود در کشور، اظهار داشت که: در جوامع عقب مانده، جامعه توسط دو چیز کنترول می شود، اول عقیده و دوم قانون، به این اساس قانون دسترسی به اطلاعات در همچو جوامع نقش مهم را بازی میکند، چون قانون دسترسی به اطلاعات سیستم کادری را حمایت میکند و قانون توسط کادر های تطبیق می شود.
در قسمت اخیر برنامه ولی الله مصباح مسئول بخش آگاهی عامه و سید عبد الله افغانی مسئول بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان تشریح نموده و به سوالات شان پاسخ ارایه نمودند.
DSC_2676

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY