ملاقات با وزیر و تدویر برنامۀ آگاهی دهی در وزارت فواید عامه

0
384
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۹۶ ضمن ملاقات با وزیر فواید عامه، برنامۀ آگاهی دهی را به مسئولین و کارمندان این وزارت تدویر نمود.
این برنامه که به منظور آگاهی دهی در مورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، در آن به تعداد ۵۰ تن از مسئولین و کارمندان این وزارت اشتراک داشتند.
ابتدا عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با دیپلوم انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه در دفتر کارشان ملاقات نمود و روی ایجاد و فراهم آوری امکانات به مرجع مسئول اطلاع رسانی به عنوان یک مرجع مشخص در تشکیل این وزارت صحبت نمود، سپس وزیر فواید عامه ضمن ابراز سپاس از این پیشنهاد کمیسیون، وعده سپرد که وزارت فواید عامه مکلفیت خود میداند آنچه در قانون پیش بینی شده است، به کمال میل در مربوطات این وزارت تطبیق نماید.DSC_3355
بعد از ملاقات برنامۀ آگاهی دهی با سخنرانی دیپلوم انجنیر محمود بلیغ آغاز شد، وی در سDSC_3409خنانش ضمن اشاره به اهمیت دسترسی به اطلاعات یاد آوری نمود که: اطلاع رسانی به ملت مکلفیت تمام ادارات و حق مردم بر حکومت است تا از عملکرد ادارات اطلاعات لازم داشته باشند و به همین منظور وزارت فواید عامه در این اواخر دیتابیس (بانک معلوماتی) را ایجاد نموده است تا روند ارایه اطلاعات را آسان سازد، در این دیتابیس جزئیات تخنیکی تمام پروژه ها درج می باشد.
سپس عبدالشکور دادرس ضمن سپاس از توجه رهبری وزارت فواید عامه به موضوع دسترسی به اطلاعات و ایجاد سهولت ها در زمینه، اظهار داشتند که: اطلاع دهی به موقع به مردم باعث مشارکت مردم، ایجاد شفافیت در کارکرد ادارات، تقویت سیستم کدری و باعث اضمحلال فاصله بین مردم و ملت میگردد.
سپس ولی‌الله مصباح کارشناس بخش آگاهی عامۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان تشریح نموده، تجارب و مثال های زنده را از کشور های پیشتاز در قسمت دسترسی به اطلاعات با اشتراک کنندگان شریک ساخت.DSC_3439
در اخیر برنامه سید عبدالله افغانی کارشناس بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان، به پرسش های شان پاسخ ارایه نمود.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY