تدویر برنامۀ آگاهی دهی در وزارت صحت عامه

0
352

به تعقیب برنامه های آگاهی دهی، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۶ برنامۀ آگاهی دهی را در مقر وزارت صحت عامه تدویر نمود.

این برنامه که به منظور آگاهی دهی در مورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات تدویر یافت، در آن به شمول معین مالی و اداری، حدود DSC_3908۵۰ تن از رؤسا، آمرین و مدیران بخش های مختلف وزارت صحت عامه اشتراک داشتند.

داکتر قمرالدین حافظ معین مالی و اداری وزارت صحت عامه در سخنان افتتاحیۀ خویش ضمن اشاره به اهمیت اطلاعات در عرصه های طبی، یاد آوری نمود که: بجز از چند مورد خاص از جمله (امراض لا علاج) هیچ اطلاعات محرم در وزارت صحت عامه وجود ندارد، به این اساس وزارت صحت متعهد است که هیچ گونه اطلاعات غیر محرم را از متقاضیان پنهان نخواهد کرد.

DSC_3925متعاقباً عین الدین بهادری معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی ابعاد مختلف حقدسترسی به اطلاعات با ارایۀ مثال ها و تجارب کشور های پیشتاز در این عرصه، صحبت های همه جانبه نموده افزود که: موضوع دسترسی به اطلاع طی سالیان متمادی مورد توجه بوده و بنابر اهمیت که دارد، در قوانین ملی و بین المللی تسجیل یافته است و یکی از مؤلفه های مؤثر در امر مبازره با فساد، حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی ادارات عامه به شمار مِ آید.

DSC_3973سپس ولی‌الله مصباح کارشناس بخش آگاهی عامۀ و صمیم حبیبی کارمند کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی به اشتراک کنندگان تشریح و توضیح نموده و به سوالات شان جواب ارایه نمود.

DSC_3959

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY