ملاقات با وزیر و تدویر برنامۀ اگاهی دهی در وزارت احیاء و انکشاف دهات

0
369
رئیس، اعضا و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور تسریع و تنظیم پروسۀ تقاضا و ارایۀ  اطلاعات، ضمن ملاقات با وزیر احیاء و انکشاف دهات، برنامۀ اگاهی دهی را به تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۵ به مسئولین و کارمندان این وزارت تدویر نمود.
در این ملاقات سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های این وزارت در بخش تنظیم و مدیریت اطلاعات، اظهار امید واری نمود تا این فعالیت ها بیشتر شود، چون تنظیم اطلاعات پروسۀ ارایۀ اطلاعات را سهل می سازد.
عبد الشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بر ایجاد مرجع مسئول اطلاع رسانی تاکید نموده یاد آور شد که ادارات به اساس قانون مکلف اند تا مرجع مسئول اطلاع رسانی را مشخص و تسهیلات لازم را در اختیار آنها بگذارند.
DSC_3724نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات ضمن ابراز امتنان از توجه و فعالیت های کمیسیون برای تامین حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات را حق مسلم مردم دانسته و تعهد سپرد که در زمینۀ تنظیم اطلاعات و تسریع روند ارایۀ اطلاعات، آماده هرگونه همکاری می باشد.
بعد از ملاقات وزیر انکشاف دهات و اعضای کمیسیون باهم بخش های مختلف از جمله آرشیف تنظیم و مدیریت اسناد این وزارت را بازدید نموده  و در برنامۀ اگاهی دهی اشتراک کردند.
DSC_3783نصیر احمد درانِی در بخش از سخنانش یاد آوری نمود که: وزارت احیاء و انکشاف دهات به منظور ارایۀ اطلاعات دقیق از عملکرد های این اداره راهکار های متعدد را روی دست گرفته است و باور دارد که ارایۀ اطلاعات به متقاضیان به اداره تهدید نه، بلکه حمایت و باورمندی به بار می آورد.
سپس سید اکرام افضلی در کنار آنکه فعالیت های انجام شده در راستای تنظیم اطلاعات در این وزارت را ستایش کرد، یاد آور شد که: دسترسی به اطلاعات حق هر انسان DSC_3804است که در قوانین ملی و بین المللی تسجیل یافته است، به همین منظور در افغانستان قانون مشخص برای دسترسی افراد به اطلاعات وجود دارد.
وی خاطر نشان ساخت که اطلاعات که نزد ادارت موجود است در حقیقت امانت مردم می باشد، به این اساس لازم است تا ادارات این امانت را به طور درست مدیریت و نگهداری نماید و در صورت تقاضا، اطلاعات را به اساس احکام قانون به دسترس مردم قرار دهند.
متعاقباً ولی‌الله مصباح کارشناس بخش آگاهی عامۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان تشریح نموده، تجارب و مثال های زنده را از کشور های پیشتاز در قسمت دسترسی به اطلاعات با اشتراک کنندگان شریک ساخت.DSC_3810
در اخیر برنامه سید عبدالله افغانی کارشناس بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندګان، به سوالات ایشان جواب ارایه نمود.DSC_3764

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY