نشست ملی تحت نام (مثلث دسترسی به اطلاعات)

0
720

اتحادیۀ ملی ژورنالستان افغانستان به همکاری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات کنفرانس ملی را، تحت نام مثلث دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۱۷ و ۱۸ حوت ۱۳۹۵ در تالار بزرگ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تدویر نمود.

این کنفرانس که به هدف تسریع روند تقاضا و ارایۀ اطلاعات به متقاضیان و تحکیم روابط میان متقاضی، مسئولین مراجع اطلاع رسانی و کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، در آن حدود ۱۵۰ تن به شمول مقامات بلند رتبۀ دولتی، مهمانان خارجی، اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، مدیران و خبرنگاران رسانه های مرکز، خبرنگاران ولایتی، مسئولین مراجع اطلاع رسانی ادارات و اعضای اتحادیه های صنفی خبرنگاران حضور داشتند.DSC_2783

فهیم دشتی رئیس اتحادیۀ ملی ژورنالستان و عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در سخنان افتتاحیۀ خویش روی میکانیزم های DSC_2760عملی دسترسی به اطلاعات، فعالیت ها و مشکلات کمیسیون صحبت های همه جانبه نموده افزود که: تا هنوز تصویر واقعی از حق دسترسی به اطلاعات بر مبنای قانون در جامعه و خبرنگاران وجود ندارد، به این اساس نیاز است تا هر سه جانب، یعنی متقاضیان و ارایۀ کننده اطلاعات مکلفیت های خویش را که قانون پیش بینی نموده است، رعایت نمایند.

سپس دوا خان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد صحبت DSC_2786نموده افزود: اطلاعات ملکیت مردم است و این حق باید تأمین شود، رئیس جمهور و کارمندن بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری متعهد به ارایۀ اطلاعات هستند، رئیس صاحب جمهور بر اساس یک فرمان تمام ادارات را مکلف ساخته تا حد اقل ماه یکبار اطلاعات را از طریق رسانه های با مردم شریک سازند و ارگان های مهم امنیتی کشور همکاری بسیار خوب با مطبوعات دارند.

وی افرود که حکومت افغانستان در بخش ارایۀ اطلاعات خود را متعهد میداند و در زمینه از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

 

1 (1)سپس مجیب خلوتگر نمایندۀ فدراسیون ژورنالستان روی دو مشکل عمدۀ که در قسمت دسترسی به اطلاعات وجود دارد صحبت نموده اظهاد داشت که: در زمینۀ دسترسی به اطلاعات دو مشکل عمده وجود دارد که یکی آن عدم آگاهی شهروندان و خبرنگاران از حق و قانون دسترسی به اطلاعات است و دومی هم عدم موجودیت ارادۀ حکومت برای ارایۀ اطلاعات به متقاضیان می باشد.

 

 

1 (2)نمایندۀ جی آی زید و نمایندۀ سفیر آلمان در کابل نیز روی موضوع صحبت نموده و با نقل قول از رئیس جمهور اسبق امریکا اظهار داشت که: پنهانکاری بی موجب باعث تصامیم ناقص میگردد، بنابرین رسانه های یک از گزینه های خوب ارایۀ اطلاعات تلقی میگردند، و هر زمانیکه حکومت ها به این نکته پی ببرند که شریک ساختن اطلاعات باعث مشارکت مردم در پروسه ها میگردد، انیجاست که برای تآمین حق دسترسی به اطلاعات مبارزه می کنند.

عطاءمحمد یاری عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق ارایۀ پرزنتیشن معلومات مفصل در مورد حق و قانون دسترسی به اطلاعات، وظایف و صلاحیت های کمیسیون، مکلفیت های ادارات عامه و میکانیزم های عملی دسترسی به اطلاعات، به اشتراک کنندگان ارایه نمود.DSC_2844

آخرین سخنران بخش اول این کنفرانس دو روزه نادر نادری مشاور رئیس جمهور در امور ارتباطات و ستراتیژی بود، وی نیز روی اهمیت دسترسی و ارایۀ اطلاعات صحبت نموده اظهار داشت که: نهاد های مدنی و رسانه ها در محراق توجه حکومت قرار دارند، برای اینکه اطلاعات به طور نورمال ارایه گردد، کمیسیون باید ظرفیت سازی کند و آموزش های مشخص را برای طبقه بندی اطلاعات برای مسئولین ترتیب نماید، عنصر دومی فرهنگ حاکم پنهانکاری اطلاعات است که ارایۀ اطلاعات را کند می سازد و این ایدیالوژی از گذشته در ادارات حاکم بوده که با متقاعد ساختن ادارات به مسئولیت پذیری، فرهنگ پنهانکاری اطلاعات باید از بین برود و منافع بزرگتر ملی و منطقوی مد نظر گرفته شود.1 (4)

بعد از ظهر روز اول بحث آزاد روی دسترسی به اطلاعات، فرصت ها و چالش ها به گردانندگی نجیبه ایوبی صورت گرفت که در آن سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، دانش کړوخیل به نمایندگی خبرنگاران، محمد قیوم ابراهیمی به نمایندګی کمیسیون و منیر احمدی به نمایندگی از ادارۀ انترنیوز اشتراک داشتند.DSC_2942

اشتراک کنندگان بحث از زوایای مختلف روی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، فرصت های موجود در زمینه و مشکلات فرا راه دسترسی به اطلاعات صحبت نموده و موارد مشخص را که قوانین بین المللی در ارتباط به حق دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده اند، با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک ساختند، اشتراک کنندگان نیز نظریات، انتقادات و سوالات خود را مطرح نمودند و اظهار امیدواری نمودند تا برای تامین این حق در مجموع و بخصوص در ولایات توجه جدی صورت گیرد.

در روز دوم طی بحث آزاد به گردانندگی احمد قریشی و به اشتراک منیره یوسف زاده به نمایندگی از ارگانهای محل، نجیبه مرام به نمایندگی از وزارت اطلاعات و فرهنګ، رحیم الله سمندر به نمایندګی از فدراسیون ژورنالستان و قدیر شاهین به نمایندگی از ژورنالستان ولایات، روی وضعیت دسترسی به اطلاعات در ولایات صحبت نمودند.

DSC_2966منیره یوسف زاده سخنگوی ادارۀ مستقل ارگانهای محل در سخنانش به فعالیت ها و سهولت های که این اداره برای دسترسی به اطلاعات در پالیسی های خود جا داده است اشاره نموده افزود: نظر به پالیسی و مقرره های ادارۀ مستقل ارگانهای محل هر والی مکلف است هفتۀ یکبار اطلاعات را با رسانه ها و از این طریق با مردم شریک سازند.

نجیبه مرام نیز روی فعالیت های که در وزارت اطلاعات و فرهنگ برای دسترسی رسانه ها به اطلاعات انجام داده است صحبت نموده اظهاد داشت که: من به عنوان کارمند دولت، از رسانه ها و خبرنګاران حمایت می نمایم و همیش در حل مشکلات ژورنالستان و رسانه، با ایشان کمک و همکار نموده ام.

رحیم الله سمندر با اشاره به ایجاد کمیسیون های ولایتی یاد آوری نمود که: ایجاد کمیسیون های ولایتی ضروری می باشد و می تواند در کاهش مشکلات عدم دسترسی به اطلاعات مفید واقع شود، اما دولت بخصوص وزارت اطلاعات و فرهنګ باید بودجه مشخص را برای ایجاد کمیسیون ها تدارک ببیند.

قدیر شاهین به مشکلات ژورنالستان در ولایات بخصوص حوزۀ جنوبغرب اشاره نموده یاد آور شد که: ژورنالستان ولایات از اکثر برنامه های مرتبط به حق دسترسی به اطلاعات و ارتقای ظرفیت محروم میمانند وی عدم دسترسی ژورنالستان به اطلاعات را بزرگترین مشکل ژورنالستان در ولایات عنوان نمود.

سپس ژورنالستان که از ولایات مختلف در این کنفرانس اشتراک ورزیده بودند هر کدام به نمایندگی از ولایت خویش مشکلات و نظریات خود را مطرح نمودند و در مقابل اعضای کمیسیون و مقامات ادارات دولتی وعدۀ سپردند که در زمینۀ حل مشکلات آنها از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.DSC_2806

در اخیر برنامه فهیم دشتی با جمع بندی کلی از کنفرانس یاد آوری نمود که: اتحادیۀ ملی ژورنالستان به همکاری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در صدد آن است تا زمینۀ دسترسی به اطلاعات را نه تنها به رسانه های بلکه برای تمام اتباع کشور فراهم سازد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY