برنامۀ آگاهی دهی به ژورنالستان ولایات

0
713
بخش آگاهی عامۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در همکاری با تلویزیون سبا برنامۀ آگاهی دهی را به ژورنالستان هفت ولایت برگزار نمود.
این برنامه که به تاریخ ۲۷ جدی در مقر تلویزیون سبا برگزار گردید بود در آن ژورنالستان ولایت های کندهار، هلمند، غزنی، پکتیکا، زابل، ارزگان و لوگر، که در بخش گزارش های تحقیقی عملاً مصروف فعالیت هستند، اشتراک ورزیده بودند.
 ولی الله مصباح کارشناس بخش اگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن تمام مواد قانون را به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نموده و پیرامون چگونگی دسترسی به اطلاعات و میکانیزمهای عملی  قانون به صورت مفصل با ارایۀ مثال های زنده صحبت نمود.DSC_1910
اشتراک کنندگان از سهولت های که قانون برای رسانه های در قسمت ارایۀ اطلاعات پیش بینی نموده، ابراز خرسندی نموده و اظهار امید واری نمودند تا ادارات در زمینۀ ارایۀ اطلاعات قانون مذکور را مد نظر داشته و با مردم و رسانه در ارایۀ اطلاعات همکاری نمایند، ایشان وعده سپردند که نه تنها احکام این قانون را در فعالیت روزمره مد نظر خواهند داشت، بل برای تنویر اذهان عامه در مورد حق دسترسی به اطلاعات از طریق رسانه های که در آن فعالیت دارند، نیز برنامه های مشخصی را طرح و نشر خواهند کرد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY